1ilaç

TRAMADOLOR ID Retard Tablet

Sandoz

 

Formüler > M.S.S > Analjezikler > Opiyoid Analjezikler > Tramadol

Önemli:

Bu ürün YEŞİL REÇETE ile verilmesi gereken ürünlerdendir.

 

 

Etken Madde(ler):

Tramadol HCl

 

Piyasa Şekilleri:

100 mg, 20 tablet
150mg, 20 tablet
200 mg, 20 tablet

 

 

 

Kullanım Şekli:

Doz ayarlaması, ağrının şiddetine göre yapılmalıdır. Yetişkinlerde ve 25 kg üstü gençlerde: İlk tablet alındıktan sonra analjezik etkinin diğer formlara oranla daha geç başlayacağı unutulmamalıdır. İki kullanım arasındaki en az 8 saat olmalıdır. Ciddi Karaciğer ve Böbrek Yetmezliklerinde/Diyaliz Hastalarında Ağrının durumuna göre günde 1 yada 2 kez kullanılır. Farklı bir doz düzenlemesine gerek yoktur. Kreatinin klirensi 30 ml/dak. altında ise günlük maksimum doz 200 mg tramadole indirilir. Siroz hastalarında günde tek doz önerilir.

 

 

Endikasyonları:

Orta veya şiddetli ağrıların tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlacın içindeki herhangi bir maddeye veya opioidlere karşı bilinen duyarlığı olan hastalardakullanılmamalıdır. Geçmişte veya halen opioid alışkanlığı ya da bağımlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Yüksek dozlarda solunum depresyonu yapabileceğinden riskli hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Ciddi ve fatal olabilen anaflaktoid reaksiyonlar bildirilmiştir. Epilepsi hikayesi olan veya epilepsi riski olan hastalarda ancak zorunlu bir endikasyon var ise kullanılmalıdır. Konvülsiyon eşiğini düşüren selektif seratonin re-uptake inhibitörleri ve trisiklik antidepresan kullanan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Minör ağrıların tedavisi için kullanılmamalıdır. Birlikte alkollü içecekler alınmamalıdır. Hastanın reaksiyon kabiliyetini etkileyerek araba ve makina kullanmasını zayıflatabilir. Hamilelikte ve emzirme döneminde yarar/risk oranı gözönüne alınarak kullanılmalıdır. Tolerans ve çekilme semptomları görülebilir. İlacın bağımlılık yapma potansiyeli mevcuttur.

 

Yan Etkileri:

Halüsinasyon ve konfüzyon görülebilir. Mide bulantısı, kusma , ishal, kabızlık ve ağız kuruluğu gibi gastrointestinal sisteme ait şikayetler görülebilir. Ender vakalardakardiyovasküler sistem üzerine etkisi olduğu (çarpıntı, postural hipotansiyon veya kardivasküler kolaps gibi) görülmüş ve az sayıdaki hastada konvülsiyonlar gözlemlenmiştir. En sık görülen SSS yan etkileri sersemlik, başağrısı ve sedasyondur. Prürit, kurdeşen, kaşıntı, döküntü ve ürtiker gibi cilt lezyonları görülebilir. Bronkospazm ve mevcut astmanın şiddetlenmesi gibi allerjik reaksiyonlar bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

SSS'ni etkileyen diğer ilaçlarla (trankilizanlar, hipnotikler vb.) birarada alındığında sedatif etki artabilir. MAO inhibitörü alan hastalarda kullanılmamalıdır. Ayrıca alkol, hipnotikler, santral etkili analjezikler, opiodlar veya psikotropik ilaçlarla kullanılması önerilmez.