1ilaç

TRAMADOLOR Ampul

Sandoz

 

Formüler > M.S.S > Analjezikler > Opiyoid Analjezikler > Tramadol

Önemli:

Bu ürün YEŞİL REÇETE ile verilmesi gereken ürünlerdendir.

 

 

Etken Madde(ler):

Tramadol HCl 50 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

2 ml'lik 5 ampul
2 ml'lik 10 ampul

 

Kullanım Şekli:

Dozu ağrının şiddetine ve hastanın duyarlılığına göre ayarlanmalıdır. Yetişkinlerde, 14 yaş ve daha üstündeki  adolesanlarda kullanımı: Tek doz 1 ml Tramadolor 100 Enjeksiyonluk Çözelti uygulanır (50 mg tramadol HCl). Ağrı 30-60 dakika içinde giderilemezse, ikinci 1 ml'lik çözelti uygulanır. Şiddetli ağrı için daha yüksek bir uygulama gerektiğinde, tek doz 2 ml (100 mg) uygulanır. Ameliyat sonrası şiddetli ağrıyı tedavi etmek için 500 mg/gün'e kadar tramadol hidroklorür dört saatte bir ağrının devamına göre uygulanabilir. Etki, ağrının şiddetine bağlı olarak 4-8 saat sürer. Genel olarak 8 ml'lik günlük doz (400 mg) aşılmamalıdır. Bununla beraber, tümör ağrısı  ve ameliyat sonrası şiddetli ağrılar için daha yüksek günlük doz gerekebilir. Çocuklarda kullanımı: 1-13 yaşındaki çocuklarda tek doz olarak 1-2 mg/kg şeklinde uygulanır. Bunun için Tramadolor 100 Enjeksiyonluk Çözelti enjeksiyonluk su ile seyreltilir. Yaşlılarda kullanımı: Akut ağrılarda bir veya birkaç defa kullanılır. Bu nedenle  doz ayarlamasına gerek olmamaktadır. Klinik olarak karaciğer ve böbrek yetmezliği olmayan 75 yaş üstü yaşlı hastalarda eliminasyonda bir gecikme olabilir. Bu nedenle doz aralıkları genişletilmelidir. Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı: Akut ağrıda sadece bir defa uygulanır, bu yüzden doz ayarlamasına gerek yoktur. Şiddetli karaciğer ve/veya böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır. Bununla birlikte daha az şiddetli vakalarda kronik ağrının tedavisinde doz aralığı uzatılmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Orta veya şiddetli ağrıların tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlacın içindeki herhangi bir maddeye veya opioidlere karşı bilinen duyarlığı olan hastalardakullanılmamalıdır. Geçmişte veya halen opioid alışkanlığı ya da bağımlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Yüksek dozlarda solunum depresyonu yapabileceğinden riskli hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Ciddi ve fatal olabilen anaflaktoid reaksiyonlar bildirilmiştir. Epilepsi hikayesi olan veya epilepsi riski olan hastalarda ancak zorunlu bir endikasyon var ise kullanılmalıdır. Konvülsiyon eşiğini düşüren selektif seratonin re-uptake inhibitörleri ve trisiklik antidepresan kullanan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Minör ağrıların tedavisi için kullanılmamalıdır. Birlikte alkollü içecekler alınmamalıdır. Hastanın reaksiyon kabiliyetini etkileyerek araba ve makina kullanmasını zayıflatabilir. Hamilelikte ve emzirme döneminde yarar/risk oranı gözönüne alınarak kullanılmalıdır. Tolerans ve çekilme semptomları görülebilir. İlacın bağımlılık yapma potansiyeli mevcuttur.

 

Yan Etkileri:

Halüsinasyon ve konfüzyon görülebilir. Mide bulantısı, kusma , ishal, kabızlık ve ağız kuruluğu gibi gastrointestinal sisteme ait şikayetler görülebilir. Ender vakalardakardiyovasküler sistem üzerine etkisi olduğu (çarpıntı, postural hipotansiyon veya kardivasküler kolaps gibi) görülmüş ve az sayıdaki hastada konvülsiyonlar gözlemlenmiştir. En sık görülen SSS yan etkileri sersemlik, başağrısı ve sedasyondur. Prürit, kurdeşen, kaşıntı, döküntü ve ürtiker gibi cilt lezyonları görülebilir. Bronkospazm ve mevcut astmanın şiddetlenmesi gibi allerjik reaksiyonlar bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

SSS'ni etkileyen diğer ilaçlarla (trankilizanlar, hipnotikler vb.) birarada alındığında sedatif etki artabilir. MAO inhibitörü alan hastalarda kullanılmamalıdır. Ayrıca alkol, hipnotikler, santral etkili analjezikler, opiodlar veya psikotropik ilaçlarla kullanılması önerilmez.