1ilaç

CLOZOL Krem

Sandoz

 

Etken Madde(ler):

Klotrimazol 1 %

 

Piyasa Şekilleri:

25 g'lık tüplerde.

 

Kullanım Şekli:

Clozol %1 Krem hastalıklı bölgeye günde 2-3 defa ince bir tabaka halinde sürülür ve absorbe ettirilir. Bir el büyüklüğündeki bir bölgenin tedavisi için 0.5 cm uzunluğunda krem yeterlidir. Uygulamadan önce cildin hastalıklı bölgesinin yıkanması ve tamamen kurulanması tavsiye edilir. Tam bir iyileşme sağlamak amacıyla, endikasyonlara bağlı olarak tedaviye hastanın semptomlarının kaybolmasını takip eden 2 hafta süresince devam edilir. Genital bölgenin tedavisinde tedavi menstrüasyon başlamadan önce tamamlanmalı, menstrüasyon döneminde tedavi yapılmamalıdır. Gerektiğinde tedavi tekrarlanabilir.

 

 

Endikasyonları:

Dermatofitler, mayalar, küf mantarları ve diğer mantarların (örn. malassezia furfur) etken olduğu mukoza ve derinin mantar enfeksiyonlarıyla corynebacterium minutissim'un neden olduğu derinin diğer enfeksiyonları olan ayak ve ellerdeki mikozlar (atlet ayağı, tinea manuum), paronychialar, deri ve derinin kat yerlerindeki mikozlar (tinea corporis, tinea cruris), derinin süperfisyel kandidozları (Candida balanitis, candida vulvutis), pityriasis versicolor, erythrasma ve yukarıda adı geçen patojenlere bağlı olarak gelişen seboreik dermatitte endikedir. Ayrıca duyarlı bakterilerle süper enfeksiyon sonucu enfekte olan deri hastalıklarında da kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Klotrimazole aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

İrritasyon ve duyarlılık geliştiğinde uygulama durdurulmalıdır. Gebeliğin ilk üç ayında, ancak hastanın sağlığı yönünden gerekli olduğu düşünülürse kullanılmalıdır. Emzirenlerde kullanılmaması önerilir. Göze uygulanmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Çok nadir olarak yanma, kaşıntı ve ürtiker gibi reaksiyonlar görülebilir.