1ilaç

CLOZOL Pomad

Sandoz

 

Etken Madde(ler):

Klotrimazol 1 %

 

Piyasa Şekilleri:

30 g'lık tüplerde.

 

Kullanım Şekli:

Hasta bölgeye günde 2-3 kez ince bir tabaka halinde yedirerek sürülür. Genel olarak dermatomikozlarda 3-4, genital enfeksiyonlarda 1-2, Tinea versicolor ve Erythrasmada 3 hafta süreyle hiç ara verilmeden uygulanmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Dermatofitler, mayalar, küf mantarları ve diğer mantarların (örn. malassezia furfur) etken olduğu mukoza ve derinin mantar enfeksiyonlarıyla corynebacterium minutissim'un neden olduğu derinin diğer enfeksiyonları olan ayak ve ellerdeki mikozlar (atlet ayağı, tinea manuum), paronychialar, deri ve derinin kat yerlerindeki mikozlar (tinea corporis, tinea cruris), derinin süperfisyel kandidozları (Candida balanitis, candida vulvutis), pityriasis versicolor, erythrasma ve yukarıda adı geçen patojenlere bağlı olarak gelişen seboreik dermatitte endikedir. Ayrıca duyarlı bakterilerle süper enfeksiyon sonucu enfekte olan deri hastalıklarında da kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Klotrimazole aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

İrritasyon ve duyarlılık geliştiğinde uygulama durdurulmalıdır. Gebeliğin ilk üç ayında, ancak hastanın sağlığı yönünden gerekli olduğu düşünülürse kullanılmalıdır. Emzirenlerde kullanılmaması önerilir. Göze uygulanmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Çok nadir olarak yanma, kaşıntı ve ürtiker gibi reaksiyonlar görülebilir.