1ilaç

TAUROLİN Solüsyon

Saba

 

Etken Madde(ler):

Taurolidin 2 %

 

Piyasa Şekilleri:

100 ml'lik şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Yetişkinler: Lavaj: Önerilen seyrelticiler ile %0.5 a/h olan final konsantrasyona seyreltilir ve 1 litre %0.5'lik Taurolin 37 santigrad dereceye kadar ısıtılarak lavaj yapılır. Tek uygulama (perfore apandisit ve/veya lokal peritonit): 37 dereceye ısıtılmış olan 200 ml %2'lik solüsyon ile batın kapatılmadan önce maksimum kontaminasyon olan bölgeye uygulanır. Aynı bölgede diren bırakılacak ise Taurolinin direnajını önlemek için diren 2 saat süreyle klampe edilir. Tekrarlanan uygulama: Laparatomide, üst abdomene karaciğerin sağ lobu ile bağlantılı duracak şekilde subumbilikal veya suprapubik bir peritonal diyaliz katateri yerleştirilir. Alt abdomende maksimum kontaminasyonun toplandığı bölgeye bir diren yerleştirilir. Batın kapatılmadan önce 37 dereceye ısıtılmış olan 300 ml %2'lik solüsyon uygulanır. Bakteriyolojik veya klinik olarak gerekli ise, operasyondan sonraki 5. güne kadar ısıtılmış solüsyon bu kateterden hergün uygulanır. Her uygulamadan sonra alt diren 2 saat kapatılır. %2’lik solüsyonu seyreltmek ve %0.5’lik solüsyon elde etmek için Taurolin solüsyonu; enjeksiyonluk su, NaCl i.v. infüzyonu veya Ringer solüsyonu ile 1:3 oranında karıştırılır.

 

 

Endikasyonları:

Antibakteriyel ve antifungal özellikleri olan, endotoksin ve bazı ekzotoksinleri inaktive eden antimikrobiyal maddedir. Operasyon sonrası peritonal yapışıklıkların oluşmasını engeller ve mikroorganizmaların mukozal epitele yapışmalarını azaltır. Peritonitin lokal tedavisinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

10 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Dakin solüsyonu, povidon iyot veya hidrojen peroksit gibi okside edici maddeler ile birlikte kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Postoperatif olarak 5. günden sonra tekrarlayan kullanımının uzun süreli etkileri henüz ortaya konmamıştır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Gebelik kategorosi X’dir.

 

Yan Etkileri:

Lokal uygulamayı takiben ağrı veya irritasyon oluşabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

İnaktive olacağı için Dakin solüsyonu, povidon iyot veya hidrojen peroksit gibi okside edici maddeler ile birlikte kullanılmamalıdır. Sistemik antibiyotikler ile kullanıldığında taurolidin, sefalosporinler, penisilinler ve metronidazol ile additif bir antimikrobiyal etki gösterir. Aminoglikozidler (gentamisin, amikasin) ile sinerjizm gösterir. Vankomisin ile kombinasyonu antagonist etki gösterir ve birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.