1ilaç

LOPERMİD Tablet

Saba

 

Etken Madde(ler):

Loperamid HCI 2 mg

 

Piyasa Şekilleri:

20 tablet

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz başlangıçta erişkinler için 4 mg ve çocuklar için 1-2 mg'dır. Daha sonra erişkinlerde günde 4-8 mg ve çocuklarda 0.1 mg/kg'la devam edilir. Maksimum günlük erişkin dozu 16 mg ve çocuk dozu 6 mg'dır.

 

 

Endikasyonları:

Akut nonspesifik diyarenin ve iltihaplı barsak hastalığından kaynaklanan kronik diyarenin semptomatik tedavisinde ve kontrolünde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlaca karşı hassas olanlarda ve kabız olmaması gerekli kimselerde, hemorajik rektokolitlerin akut ataklarında kontrendikedir.

 

Uyarılar:

E.Coli, Salmonella, Shigella gibi organizmaların sebep olduğu akut diyarede ve geniş spektrumlu antibiyotik kullanımına bağlı psödomembranöz kolitte kullanılmamalıdır. Yüksek ateş ve kanlı ishal ile karakterize akut dizanteri vakalarında kullanılmamalıdır. Diyare olan hastada sıvı ve elektrolit kaybı görüldüğü için Loperamid ile tedavi sıvı ve elektrolit tedavisi ile birlikte yürütülmelidir. Barsak hareketlerini yavaşlatan ilaçlar akut ülseratif kolit olan hastalarda toksik megakolona sebep olabileceğinden konstipasyon, karında gerginlik hissi ve diğer istenmeyen semptomların gelişmesi halinde ilaç derhal kesilmelidir. Dehidratasyon özellikle küçük çocuklarda tedaviye cevabı etkilediği için çocuklara özel bir dikkatle verilmelidir. Akut diyare tedavisinde ilk 48 saat içinde bir iyileşme gözlenmezse ilaç kesilmelidir. Loperamid kullanan hastalar birkaç günde diyare durmazsa veya ateş meydana gelirse doktora başvurmalıdır. Hepatik fonksiyon bozukluğu olan hastalarda CNS toksisitesi belirtileri dikkatle izlenmelidir. Narkotik analjeziklerle kullanılması kabızlık riskini artırır. Hamilelik esnasında gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Süte geçip geçmediği bilinmediği için emziren annelerin dikkatle alması tavsiye edilir. Çocuklar için kronik diyarelerde kullanımla ilgili yeterli çalışma yoktur. Akut diyarede 5 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Oluşabilecek yan etkilerin diyare sendromundan ayrılabilmesi oldukça güçtür. Yan etkileri çok azdır ve genellikle kronik diyarenin tedavisi sırasında görülür. Bunlar hassas olan kişilerde bulantı, kusma, kabızlık, karında gerginlik hissi, ağrı, halsizlik, baş dönmesi, ağız kuruluğu ve deri reaksiyonları olarak gözlenir.