1ilaç

KYTRIL Tablet

Roche

 

Formüler > M.S.S > Bulantı ve Vertigo > 5HT3 Antagonistleri > Granisetron

 

 

Etken Madde(ler):

Granisetron HCl 1 mg

 

Piyasa Şekilleri:

10 tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Erişkinler: Sitotoksik tedavi sırasında günde iki kez bir tablet, sitotoksik tedavinin başlamasından bir saat önce ilk doz verilmelidir. Maksimum günlük doz: 24 saat içinde Kytril'in maksimum dozu 9 mg'ı aşmamalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Sitotoksik tedaviye (radyoterapi ve kemoterapi) bağlı olarak ortaya çıkan akut ve gecikmiş bulantı ve kusmaların önlenmesi ve tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Granisetrona veya ilişkili maddelere karşı bilinen aşırı duyarlılık durumlarında kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Barsak hareketlerini azaltabileceğinden, subakut intestinal obstrüksiyon belirtileri olan hastalar uygulamayı takiben izlenmelidir. Gebelik kategorisi B'dir. İnsanlarda gebelikte kullanılmamıştır. Bu nedenle, klinik nedenlerle zorunlu olmadıkça gebelere uygulanmamalıdır. Anne sütüne geçişiyle ilgili veri yoktur. Emzirenlere verilmesi gerekiyorsa emzirme kesilmelidir. 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

 

Yan Etkileri:

Genellikle iyi tolere edilir. Granisetron uygulamasıyla kesinlikle ilişkili olan herhangi bir ekstraprimidal etki veya başka ciddi advers reaksiyonlar gözlenmemiştir. Başağrısı ve kabızlık en sık kaydedilen et-kiler olmakla birlikte bunların çoğu hafif veya orta şiddette görülmüştür. Minör deri döküntüleri seyrek olarak bildirilmiştir. Klinik çalışmalarda normal sınırlar içinde kalmakla birlikte, karaciğer transaminazlarının ortalama düzeylerinde geçici artışlar görülmüştür.

 

İlaç Etkileşimleri:

Klinik çalışmalarda herhangi bir ilaç etkileşimi kanıtı gözlenmemiştir.