1ilaç

KONAKION MM Ampul

Roche

 

Etken Maddeler:

Vitamin K1 (Fitomenadion)

 

Piyasa Şekilleri:

2 mg/0.2 ml (Pediyatrik): 0.2 ml'lik 5 ampul,
10 mg/ml: 1 ml'lik 5 ampul

 

içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Yetişkinlerde antikoagülan ilaçların antidotu olarak, antikoagülan kesilmeli ve 1-2 ampul yavaş olarak i.v. enjeksiyonla verilmelidir. Protrombin düzeyine 3 saat sonra bakılmalı ve eğer yanıt yetersizse doz tekrarlanmalıdır. 24 saat içinde i.v. olarak 4 ampulden fazlası verilmemelidir. Diğer endikasyonlarda (örn. parenteral beslenme) 10-20 mg'lık dozlar gereğine göre verilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Kumarin tipi antikoagülanlarla doz aşımı, bunların fenilbutazon ile kombinasyonu ve diğer K hipervitaminoz formları (obstrüktif sarılık ve ayrıca karaciğer ve barsak bozuklukları ve antibiyotikler, sülfonamidler veya salisilatlar ile uzun süreli tedavi) gibi çeşitli etiyolojilerin oluşturduğu ciddi hipoprotrombinemi (örn. pıhtılaşma faktörleri II, VII, IX ve X'un eksikliği) sonucunda hemoraji veya hemoraji riskinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Fitomenadiona (K1 vitamini) karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir. İntramusküler yolla uygulanmamalıdır çünkü i.m. yol depo karakteristiği gösterir ve K1 vitamininin sürekli salınması antikoagülasyon tedavisinin yeniden oluşturulmasını zorlaştırır. Ayrıca antikoagülasyon yapılmış kişilere uygulanan i.m. enjeksiyonlar hematom oluşma riski doğurur.

 

Uyarılar:

Ağır karaciğer işlev bozukluğu olan hastalarda protrombin oluşumu bozulabilir. Uygulandıktan sonra pıhtılaşma parametrelerinin dikkatle izlenmesi gerekir. Kumarin tipi antikoagülanların doz aşımına bağlı potansiyel olarak ölümcül ve ağır hemorajide i.v. enjeksiyonlara, tüm kan veya kan pıhtılaşma faktörleri transfüzyonları gibi daha acil etkili bir tedavi eşlik etmelidir. Kalp kapağı protezi olan hastalara ağır veya potansiyel olarak ölümcül hemorajilerin tedavisi için transfüzyon yapıldığında taze dondurulmuş plazma kullanılmalıdır. Antikoagülasyon tedavisiyle devam edilmesi planlanıyorsa yüksek dozda kullanılmasından kaçınılmalıdır. Hamilelerde oluşacak fayda fetusa yönelik faydadan fazla olduğunda kullanılmalıdır. Uygulanan K1 vitamininin sadece küçük bir fraksiyonu anne sütüne geçer. Emziren annelere yenidoğanda hemorajik hastalık profilaksisi olarak uygulanması önerilmez.

 

Yan Etkileri:

İntravenöz enjeksiyonundan sonra anafilaktoid reaksiyonların oluşma olasılığı hakkında doğrulanmamış izole bildiriler vardır. Çok nadir olarak, karışık misel solüsyonlu fitomenadionun intravenöz uygulanmasıyla ilişkili olarak venöz iritasyon veya flebit bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

K1 vitamini kumarin tipi antikoagülanların etkisini antagonize eder. Aynı zamanda antikonvülzanların uygulanması K1 vitamininin etkisini bozabilir.