1ilaç

BONDRONAT Film Tablet

Roche

 

Etken Maddeler:

İbandronik asit 50 mg

 

Piyasa Şekilleri:

84 film tablet, 28 film tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Yetişkinler: Tavsiye edilen doz günde bir 50 mg film kaplı tablettir. Bondronat tabletler sabah aç karnına (gece en az 6 saat aç kalınmalı) ve günün ilk yiyecek ve içeceğinden önce alınmalıdır. Bondronat tablet alımından önce ilaç ve destekleyici (kalsiyum dahil olmak üzere) kullanımından kaçınılmalıdır. Tablet alımını takiben en az yarım saat birşey yenilip içilmemelidir. İçme suyu Bondronat tedavisinin her aşamasında içilebilir. Tabletler bütün olarak tam bir bardak (180-240 ml) içme suyu ile hastalar ayakta veya dik pozisyonda otururlar iken alınmalıdır. Hastalar Bondronat aldıktan sonra en az 1 saat süreyle dik pozisyonda kalmalı, yatmamalıdırlar. Hastalar orofarenjiyal ülserasyon potansiyeli nedeniyle tabletleri çiğnememeli ve emmemelidirler.  Kreatinin klirensinin 30 ml/dak'nın altında olduğunda, önerilen doz haftada bir defa 50 mg tablettir. Bondronat'ın 18 yaşın altındaki hastalarda güvenilirlik ve etkin olduğu saptanmamıştır.

 

 

Endikasyonları:

İbandronik asit, kemik üzerinde spesifik olarak rol alan bisfosfonat grubundandır. Kemik metastazlı meme kanseri hastalarındaki iskelet ile ilgili olayların (radyoterapi ve cerrahiyi gerektiren komplikasyonlar ve patolojik fraktür) önlenmesinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İbandronik aside veya ilacın içerdiği diğer maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Diğer bisfosfonatlara aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda dikkatli olunmalıdır. Tedaviye başlanmadan önce, hipokalsemi ve diğer kemik ve mineral metabolizması bozuklukları etkin şekilde tedavi edilmelidir. Tüm hastalar için, yeterli miktarda kalsiyum ve D vitamini alımı önemlidir. Günlük alımın yetersiz olduğu durumlarda, hastalar kalsiyum ve D vitamini desteği almalıdırlar. Oral bisfosfonatlar disfaji, ösofajit ve özofajiyal ve gastrik ülserlerle ilişkilendirilmektedir. Hastalar doz bilgilerine özel ilgi göstermelidirler. Tedavi sırasında muhtemel bir özofajiyal reaksiyonu gösteren belirtiler ya da semptomlara karşı dikkatli olunmalıdır. Yeni veya kötüleşen disfaji, ağrılı yutkunma, retrosternal ağrı veya yanma gibi özofajiyal rahatsızlıkların semptomlarının ortaya çıkması halinde tedavi kesilmelidir. NSAİ ilaçlar gastrointestinal iritasyon ile ilişkilidirler ibandronik asit ile birlikte başka bir oral ilaç tedavisi uygulandığında dikkatli olunmalıdır. Uzun süreli tedavi edilen hastalarda böbrek fonksiyonu, serum kalsiyum, fosfat ve magnezyum seviyelerinin izlenmesi tavsiye edilir. Gebelik kategorisi C'dir. Gebelik döneminde kullanılmamalıdır. İbandronik asidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Buna bağlı olarak emziren annelere reçete edilirken önlem alınmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Tedavi sırasında bildirilen yan etkiler: Hipokalsemi, dispepsi, bulantı, nonspesifik karın ağrısı, özofajit, asteni. % <1 sıklıkta görülen advers ilaç reaksiyonları: Anemi, tat alma duyusunda bozukluk, parestezi, karın ağrısı, ağız kuruması , duodenal ülser, hemoraji, disfaji, gastrit, kaşıntı, azotemi (üremi), göğüs ağrısı, influenza benzeri hastalık, yorgunluk, non-spesifik ağrı, artmış kan paratiroid hormonu.

 

İlaç Etkileşimleri:

Kalsiyum ve diğer multivalent katyonlar (alüminyum, magnezyum, demir gibi), süt ve yiyecek de dahil olmak üzere tabletlerin absorbsiyonları ile etkileşebilirler. Bu nedenle besinler oral kullanımdan en az yarım saat sonra alınmalıdırlar. Ranitidinin intravenöz uygulaması, muhtemelen azalan gastrik asidite sebebiyle, ibandronik asidin biyoyararlanımında %20 oranında artışa neden olmuştur. Ancak bu artış ibandronik asidin biyoyararlanımında normal değişkenliği içinde olduğundan, doz ayarlaması yapılmasına gerek görülmemiştir. Aminoglikozidlerle birlikte uygulandığında önlem alınması tavsiye edilir çünkü her iki ilaçta serum kalsiyum seviyelerini uzun süreli olarak düşürür. Olası simultane hipomagnezemi varlığına karşı ayrıca dikkat edilmelidir.