1ilaç

BITERAL Film Tablet

Roche

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Metranidazol ve Tinidazol > Ornidazol

 

 

Etken Madde(ler):

Ornidazol

 

Piyasa Şekilleri:

250 mg: 20 film tablet
500 mg: 10 film tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Tabletler daima yemeklerden sonra alınmalıdır. Trikomoniasiste tek dozluk tedavi: Yalnızca akşam 1500 mg. Beş günlük tedavi: Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez 500 mg. Tüm olgularda reenfeksiyondan korunmak için hastanın eşine de aynı doz uygulanmalıdır. Çocuklar için günlük tek doz 25 mg/kg'dır. Amebiasiste kullanım: Amipli dizanterili hastalarda üç günlük tedavi yetişkinler ve 35 kg'ın üzerindeki çocuklarda akşam bir defada 1500 mg; 60 kg'ın üstü için 2000 mg sabah, 2000 mg akşam kullanılır. 35 kg'a kadar olan çocuklarda tek dozda 40 mg/kg olarak kullanılır. Amebiasisin tüm formları için 5-10 günlük tedavide yetişkinler ve 35 kg'ın üzerindeki çocuklarda 1000 mg sabah, 1000 mg akşam olmak üzere kullanılır; 35 kg'a kadar olan çocuklarda tek dozda 25 mg/kg olarak uygulanır. Giardiasis (lambliasis): Yetişkinler ve 35 kg'ın üzerindeki çocuklarda 1-2 günlük tedavide akşam tek dozda 1500 mg, 35 kg'a kadar çocuklarda tek dozda 40 mg/kg kullanılır.

 

 

Endikasyonları:

Kadınlarda ve erkeklerde Trichomonas vaginalis'e bağlı genito üriner enfeksiyonlarda; amipli dizanteri dahil, Entamoeba histolytica'nın neden olduğu tüm intestinal enfeksiyonlarda, amebiasis'in tüm ekstraintestinal formlarında; Giardiasis (lambliasis); anaerob bakterilere bağlı enfeksiyonlarda (septisemi, menenjit, peritonit, postoperatif yara enfeksiyonları,doğum sonrası septisemi, septik abortus ve söz edilen bakterilerin ispatlandığı veya varlığından şüphelenilenen endometrit vakalarında) endikedir. Özellikle kolon ve jinekolojik operasyon geçirecek vakalar başta olmak üzere, cerrahi müdahalelerde profilaksi amacıyla kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Ornidazol, diğer nitroimidazol türevleri veya ilacın içerdiği diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Merkezi sinir sistemi hastalığı (örn. epilepsi veya multipl skleroz) olan hastalarda dikkatli olmak gerekir. Diğer ilaçların etkisi artabilir veya azalabilir. Duyarlı kişilerde aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebilir. Değişik türlerde yapılan yaygın çalışmalarda ilaç herhangi bir teratojenik veya fetotoksik etki göstermemiştir. Bununla beraber gebe kadınlarda kontrollü bir çalışma yapılmamıştır. Genel bir prensip olarak gebeliğin erken safhasında veya emziren annelere gerekli olmadıkça verilmemelidir.

 

Yan Etkileri:

Uyku hali, baş ağrısı ve bulantı, kusma gibi gastrointestinal rahatsızlıklar hafif yan etkiler olarak görülebilir. Bazı izole vakalarda baş dönmesi, tremor, rijidite, koordinasyon bozuklukları, nöbet, yorgunluk, vertigo, geçici bilinç azalması ve duyusal veya karışık periferal nöropati gibi merkezi sinir sistemi bozuklukları da bildirilmiştir. Tat alma bozukluğu, anormal karaciğer fonksiyon testleri ve cilt reaksiyonları gözlenmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Diğer nitroimidazol türevlerine kıyasla, ornidazol aldehit dehidrogenazı inhibe etmez ve bu nedenle alkolle geçimsiz değildir. Ancak, ornidazol kumarin-tipi oral antikoagülanların etkisini potansiyalize eder. Antikoagülanın dozu bu doğrultuda ayarlanmalıdır. Ornidazol verküronyum bromürün adale gevşetici etkisini uzatır.