1ilaç

BITERAL Ampul

Roche

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Metranidazol ve Tinidazol > Ornidazol

 

 

Etken Madde(ler):

Ornidazol 500 mg/3 ml

 

Piyasa Şekilleri:

3 ml'lik 1 ampul

 

 

Kullanım Şekli:

Anaerob bakterilere bağlı enfeksiyonların tedavisi: 500-1000 mg (1-2 ampul) infüzyonla başlanır, daha sonra her 12 saatte bir 500 mg'lık 1 ampul veya 5-10 gün boyunca her 24 saatte 1 g'lık infüzyon yapılır. Hastanın durumu izin verdiği zaman parenteral tedavi yerini oral tedaviye bırakmalıdır. Örneğin her 12 saatte bir 500 mg. Çocuklar için günlük doz 5-10 gün süreyle ikiye bölünmüş olarak 20 mg/kg'dır. Anaerob bakterilere bağlı enfeksiyonların profilaksisi: Ameliyattan yaklaşık yarım saat önce 1000 mg infüzyon şeklinde uygulanır. Karışık enfeksiyonların profilaksisinde Biteral bir aminoglikozit, bir penisilin veya bir sefalosporinle kombine edilerek kullanılmalıdır. İlaçlar ayrı ayrı uygulanmalıdır. Amebik karaciğer absesi ve ciddi amipli dizanteri: Başlangıçta 500-1000 mg i.v. infüzyon şeklinde verilip her 12 saatte bir ortalama 3-4 gün boyunca 500 mg'lık infüzyonlar halinde uygulanır. Çocuklar için günlük doz 20-30 mg/kg'dır. 500 mg'lık ampul; %5 dekstroz, %10 dekstroz, Hartmann solüsyonu, Ringer solüsyonu, %0.9 sodyum klorür, %0.45 sodyum klorür+%2.5 dekstroz solüsyonlarından birisiyle en az 100 ml'siyle seyreltilmeli ve i.v. infüzyon yoluyla 15 ile 30 dakikada uygulanmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Kadınlarda ve erkeklerde Trichomonas vaginalis'e bağlı genito üriner enfeksiyonlarda; amipli dizanteri dahil, Entamoeba histolytica'nın neden olduğu tüm intestinal enfeksiyonlarda, amebiasis'in tüm ekstraintestinal formlarında; Giardiasis (lambliasis); anaerob bakterilere bağlı enfeksiyonlarda (septisemi, menenjit, peritonit, postoperatif yara enfeksiyonları,doğum sonrası septisemi, septik abortus ve söz edilen bakterilerin ispatlandığı veya varlığından şüphelenilenen endometrit vakalarında) endikedir. Özellikle kolon ve jinekolojik operasyon geçirecek vakalar başta olmak üzere, cerrahi müdahalelerde profilaksi amacıyla kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Ornidazol, diğer nitroimidazol türevleri veya ilacın içerdiği diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Merkezi sinir sistemi hastalığı (örn. epilepsi veya multipl skleroz) olan hastalarda dikkatli olmak gerekir. Diğer ilaçların etkisi artabilir veya azalabilir. Duyarlı kişilerde aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebilir. Değişik türlerde yapılan yaygın çalışmalarda ilaç herhangi bir teratojenik veya fetotoksik etki göstermemiştir. Bununla beraber gebe kadınlarda kontrollü bir çalışma yapılmamıştır. Genel bir prensip olarak gebeliğin erken safhasında veya emziren annelere gerekli olmadıkça verilmemelidir.

 

Yan Etkileri:

Uyku hali, baş ağrısı ve bulantı, kusma gibi gastrointestinal rahatsızlıklar hafif yan etkiler olarak görülebilir. Bazı izole vakalarda baş dönmesi, tremor, rijidite, koordinasyon bozuklukları, nöbet, yorgunluk, vertigo, geçici bilinç azalması ve duyusal veya karışık periferal nöropati gibi merkezi sinir sistemi bozuklukları da bildirilmiştir. Tat alma bozukluğu, anormal karaciğer fonksiyon testleri ve cilt reaksiyonları gözlenmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Diğer nitroimidazol türevlerine kıyasla, ornidazol aldehit dehidrogenazı inhibe etmez ve bu nedenle alkolle geçimsiz değildir. Ancak, ornidazol kumarin-tipi oral antikoagülanların etkisini potansiyalize eder. Antikoagülanın dozu bu doğrultuda ayarlanmalıdır. Ornidazol verküronyum bromürün adale gevşetici etkisini uzatır.