1ilaç

AZO GANTRİSİN Lak Tablet

Roche

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Sülfonamidler ve Trimetoprim > Sülfizoksazol

 

 

Etken Madde(ler):

Sülfizoksazol 500 mg, Fenazopiridin HCl 50 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 lak tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Başlangıç dozu yetişkinlerde 4-6 tablet bir defada verilir. İdame dozu günde 4 kez (6 saat ara ile) 2 tablettir. Tedavi 2 günü geçmemelidir.

 

 

Endikasyonları:

Escherichia coli, Klebsiella türleri, Enterobacter türleri, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris ve Staphylococcus aureus gibi duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu idrar yolları enfeksiyonlarının başlangıç tedavisi, sistit, prostatit, üretrit, özellikle ağrı, yanma ve sık idrar yapma hissi gibi semptomların giderilmesi; ürolojik müdahaleler, kateterizasyon ve sistoskopi sonucu görülebilecek idrar yolları enfeksiyonlarının profilaksi ve tedavisinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Karaciğer parenkimasının ağır hasarı; böbrek yetmezlikleri; 12 yaşından küçük çocuklarda; fenazopiridinden dolayı glomerülonefrit, ağır hepatit, üremi ve gastrointestinal bozuklukları olan piyelonefritli hamilelerde; sülfizoksazol ve/veya fenazopiridine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Tedavi iki günü geçmemelidir. İdrar yolu enfeksiyonlarının akut, ağrılı safhasında endike olup, lokal üriner analjezik komponenti olan fenazopiridinin iki günden daha uzun süre kullanılmasının bir yarar sağlamayacağı belirtilmektedir. İki günlük kullanımdan sonra tedaviye sülfizoksazol içeren preparatlar ile devam edilebilir. Duyarlı kişilerde aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebilir. İdrar kırmızı-turuncu rengine boyanır. Yeni doğanlarda, prematürelerde, sülfonamidler plasentaya geçtiği ve sütle atıldığı için kernikterusa neden olabilir. Gebelikte kullanılmamalıdır. Sülfonamidler A grubu streptokoklara etkili değildirler. Tedavi sırasında deride kızarıklık görüldüğünde tedavi derhal durdurulmalıdır. Uzun süreli tedavilerde düzenli kan kontrolleri ve renal fonksiyon testleri yapılmalı ve yeterli miktarda sıvı alınmasına dikkat edilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Sülfonamidlere bağlı yan etkiler nadiren görülür. Bunlar daha çok hafif gastrointestinal şikayetler (bulantı, kusma, abdominal ağrı, diyare, hepatik disfonksiyon, midede ağırlık hissi), kızarıklık, ürtiker gibi cilt reaksiyonları, hematüri, idrar retansiyonu, baş ağrısı, miyalji, yorgunluk ve zayıflık hissidir. Sülfonamidlere duyarlı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Hematolojik yan etkiler görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Bazı sülfonamidler plazma proteinlerine bağlanma yerlerinden oral antikoagülanları çıkarabileceğinden, sülfonilüre türevi hipoglisemik ajanlar ve hidantoin bileşikleri ile etkileşim görülebilir.