1ilaç

NİCORETTE Naneli Sakız

Pharmacia

 

Formüler > M.S.S > Madde Bağımlılığı Tedavisi > Sigara Bağımlılığı > Nikotin Ürünleri

 

 

Etken Madde(ler):

Nikotin 2 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 sakız
Üretilmiyor
105 sakız
Üretilmiyor

 

 

Kullanım Şekli:

Çocuklar ve Genç Erişkinler: 18 yaşın altındaki genç erişkinlerin tedavisi ile ilgili deneyim sınırlıdır. Erişkinler ve Yaşlılar: Başlangıç dozu, hastanın nikotin bağımlılığı düzeyine göre kişisel olarak ayarlanmalıdır. Genellikle günde 8-12 adet uygun dozajda çiklet yeterli olur. Bağımlılık düzeyi yüksek olan tiryakiler veya 2 mg çiklet ile sigarayı bırakmayı başaramamış olanlar, başlangıçta 4 mg (2x2 mg)’lık dozu uygulamalıdır. Diğer hastalar tedaviye 2 mg’lık dozaj formuyla başlamalıdır. Bir günde 24 adetten fazla çiklet kullanılmamalıdır. Sigara Kullanımının Bırakılması: Çiklet en az 3 ay kullanılmalıdır ve çiğneme tekniğinde belirtildiği gibi çiğnenmelidir. Daha sonra yavaş yavaş çiklet sayısı azaltılır. Tedavi, doz günde 1-2 çiklete kadar indiğinde bırakılmalıdır. Çikleti bıraktıktan sonra ortaya çıkabilecek aşırı istek duymaya karşı, normal çiklet çiğnemeye devam edilmelidir. Çikletin düzenli olarak 12 aydan daha uzun süre kullanılması önerilmez. Çiklet her bir çiğneme arası birkaç saniye olacak şekilde yavaş yavaş çiğnenir. Bu çiğneme işlemi yaklaşık 10 kez yapılır, daha sonra çiklet ağzın içinde ya dudağın altına ya da yanağa konularak 1-2 dakika beklenir. Bu şekilde yaklaşık 30 dakika çiğneme sürdürülür.

 

 

Endikasyonları:

Nikotin bağımlılğının tedavisi, sigara bırakmaya yardımcı.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlaç sigara içmeyenlerde, çocuklarda veya arasıra sigara içenlerde kullanılmamalıdır. Hamile ve emziren annelerde kullanılmamalıdır. Diğer kontrendikasyonlar; akut miyokard enfarktüsü, stabil olmayan veya kötüleşen angina pektoris, şiddetli kardiyak aritmiler, yeni geçirilmiş serebrovasküler kaza, plaster tedavisini güçleştirebilecek deri hastalıkları ve nikotine veya tedavi sisteminin bileşenlerine karşı bilinen aşırı duyarlılıktır.

 

Uyarılar:

Nikotin zehirli bir maddedir ve hızlı emildiği takdirde mg dozları öldürücü olabilir. Nikotin aşırı dozuna ait belirtiler görülürse ilaç kullanımına son verilmelidir. Tedavi sırasında erişkin sigara içicilerinin tolere ettikleri dozlar, çocuklarda şiddetli zehirlenme belirtileri meydana getirebilir ve öldürücü olabilir. Kullanmadan önce ve sonra ilaç önemli miktarda nikotin içerir. Hastaya ilaç kullanırken kesinlikle hiç sigara içmemesi ısrarla anlatılmalıdır. İlaç kullanırken sigara içmeye devam ettiği takdirde, kardiyovasküler etkiler dahil, sigara içmeye bağlı istenmeyen etkilerin artabileceği hastalara bildirilmelidir. Nikotinin farmakolojik etkileri ışığında ve bu vakalarda deneyim olmadığından; hipertansiyon, tıkayıcı periferal arter hastalığı, diabetes mellitus, stabil angina pektoris, renal veya hepatik yetmezlik, kalp yetmezliği, serebrovasküler hastalık, hipertiroidizm, peptik ülser gibi vakalarda ilaç ancak riskleri ve yararları dikkatle hesap edilerek kullanılmalıdır. Şiddetli inatçı deri reaksiyonları halinde tedavinin kesilmesi önerilebilir. Alerjik reaksiyonlar: Klinik çalışmalarda transdermal nikotin kullanan az sayıda hastada kontakt sensitizasyon bildirilmiştir. Nikotine kontakt sensitizasyon gelişen hastalar, nikotin içeren diğer preparatlar ile temasta veya sigara içiminde şiddetli reaksiyon görülebileceği hakkında uyarılmalıdırlar. Sigara içmenin insanlarda gebelikte istenmeyen etkileri vardır ve tek başına nikotinin hayvanlarda gebelikte ters etkileri olduğu bilinmektedir. İlaç hamile kadınlarda ve süt veren annelerde kontrendikedir. İlaç tavsiye edildiği gibi kullanıldığında, araç sürme veya makine  kullanma için risk minimaldır.

 

Yan Etkileri:

İlaç sigara içimiyle verilen nikotin ile ilişkili olanlara benzer ters reaksiyonlara neden olabilir. İlacın istenmeyen etkisi uygulama yerindeki deri reaksiyonudur. Deri reaksiyonları flasterin uygulandığı yerde eritem veya kaşıntıdan ibarettir. Uygulama yerinde ödem, yanma hissi, su toplaması, döküntü veya çimdiklenme hissi gibi reaksiyonlar bildirilmiştir. Çok ender olarak ürtiker, anjiyonörotik ödem ve dispne bildirilmiştir. Klinik bir çalışmada en çok bildirilen semptomlar: Uygulama yerinde reaksiyon, baş ağrısı, soğuk algınlığı ve nezle benzeri semptomlar, Dismenore, uykusuzluk, bulantı, kas ağrısı, sersemlik. Kadın deneklerin ilaç ile nedensel ilişkisine bakılmaksızın istenmeyen etkiler de; karın ağrısı, dispepsi, alerji, motor disfonksiyon, öksürme, anormal rüya görme, artritdir. Anksiyete, duygusal değişkenlik, iritabilite, kabızlık, diyare, diş ağrısı, eklem ağrısı, sırt ağrısı, farenjit, rinit, sinüzit, üst solunum yolları semptomları, uyku hali, azalmış konsantrasyon, kusma, göğüs ağrısı, halsizlik, ağrı, kan basıncı değişiklikleri, bronşit, döküntü, herpetik döküntü, kulak ağrısı, sıcak basması, lokal ödem, kilo artışı, ekstrasistoller, hipertansiyon, palpitasyon, gastrik ülser, ağız kuruluğu , gaz, jinjivit, disfaji, anormal dışkı, tiroid bozuklukları, lenf bezi hassasiyeti, ajitasyon, iştah artması, bacak krampları, migren, kaşıntı, terleme artışı, ürtiker ve akne  daha az oranda bildirilmiştir.