1ilaç

ESTRACYT Flakon

Pharmacia

 

Etken Madde(ler):

Estramustin fosfat sodyum 300 mg

 

Piyasa Şekilleri:

10 flakon ve 10 çözücü ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Tedaviye günlük 350-450 mg i.v. dozla başlayıp 3 hafta devam ettikten sonra günlük 2x2-3 kapsül ile devam edilir.

 

 

Endikasyonları:

İlerlemiş prostat karsinomunda (özellikle hormonlara dirençli tümörlerde ve prognozu kötü hastalarda primer tedavi olarak) endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Östradiol yada nitrojen mustard'a aşırı duyarlılık durumlarında, ağır karaciğer ya da kalp hastalıklarında, aktif tromboflebit ya da tromboembolik hastalıklarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Tromboflebit, tromboz ya da tromboembolik hastalığı olan hastalarda, özellikle bu durumun östrojen tedavisiyle ilgisi varsa, dikkatli kullanılmalıdır. Serebral, vasküler va da koroner arter hastalığı olanlarda da tedbirli olunmalıdır. Glukoz toleransını azaltabileceğinden, diyabetli hastalarda dikkatli olunmalıdır. Tedavi sırasında hipertansiyon ortaya çıkabileceğinden, kan basıncı düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. Mevcut ya da yeni başlayan periferik ödem ya da konjestif kalp hastalığında şiddetlenme olabilir. Sıvı retansiyonundan olumsuz etkilenebilen, epilepsi, migren ya da böbrek işlev bozukluğu gibi durumlarda da dikkatli olunmalıdır. Kalsiyum ve fosfor metabolizmasını etkileyebileceğinden, hiperkalsemiyle ilgili metabolik kemik hastalıklarında ve böbrek yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda, estramustinin biyotransformasyonunun azalacağı göz önüne alınmalı, düzenli aralıklarla karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. Hastaların tedavi sırasında gebelikten korunması sağlanmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Ödem ve sıvı retansiyonu sık görülür. Geriye dönüşümlü trombositopeni ve lökopeni ender olarak bildirilmiştir. Tedavi sırasında, venöz tromboemboli ve iskemik kalp hastalığının şiddetlenmesi riski artar. Merkezi sinir sistemiyle ilgili olarak, depresyon, baş ağrısı, konfüzyon ve letarji görülebilir. İmpotans ve jinekomastinin sık görüldüğü saptanmıştır. Bulantı ve kusma sıktır ve özellikle tedavinin ilk 2 haftası içinde ortaya çıkar. Antiemetik ilaçlar kullanılabilir. Diyare daha enderdir. Allerjik deri döküntüleri enderdir. Transaminaz düzeylerinin yükselmesiyle kendini gösteren karaciğer işlev bozuklukları gelişebilir. Bazı vakalarda, anjiyonörotik ödem görülmüştür.

 

İlaç Etkileşimleri:

Süt, süt ürünleri, kalsiyum içeren ilaçlar ya da diğer polivalent iyonlar, emilimini azaltırlar. Bu yüzden birlikte alınmamalıdır.