1ilaç

UROTRATE Tablet

Pfizer

 

Etken Maddeler:

Oksolinik asit 750 mg

 

Piyasa Şekilleri:

14 tablet içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz 2x1 tablettir.

 

 

Endikasyonları:

Kinolon grubu antibakteriyel olan oksolinik asit Gram negatif bakterilerin büyük çoğunluğu ile, bazı Gram pozitif bakterilere etkili, bakterisit özelliktedir. Akut veya tekrarlayıcı idrar yolu enfeksiyonları, sistit, piyelonefrit, üretrit, prostatit, üriner sistem operasyonları ve endoskopik muayene sonrasında ve sonda taşıyan hastaların tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Kinolonlara karşı aşırı duyarlılığı olanlarda, 14 yaşından küçüklerde, emziren annelerde, geçmişinde konvülziyon olan hastalarda, glukoz 6-fosfat dehidrogenaz yetersizliği olan hastalarda, gebeliğin ilk üç ayı ile son ayında kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Sürmekte olan alerjik reaksiyonlarda, alerjik yapılı kişilerde kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır. Proteinlere bağlandığından antikoagülan tedavisi gören hastalarda özel gözetim altında kullanılmalıdır. Şiddetli renal ve hepatik yetersizliği olanlarda dikkatli olunmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Bulantı-kusma, gastralji, eksitasyon, baş dönmesi, uykusuzluk, GI, nörolojik efektler, hipersensivite reaksiyonları, alerjik döküntüler ve görsel bozukluklar (renkli görme) meydana gelebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Tetrasiklinler ve nitrofuranlarla birlikte kullanılmamalıdır. Tedavi sırasında güneş banyosu yapılmamalıdır. Antikoagülanlarla birlikte kullanımda antikoagülan dozunun azaltılması gerekebilir. Hastaların idrarında glukoz aranmasında yanıltıcı olarak müsbet sonuç alınabilir (Benedict ve Fehling solusyonları ile).