1ilaç

GYNO-TROSYD %6.5 Vajinal Merhem

Pfizer

 

Etken Madde(ler):

Tiokonazol 6.5 %

 

Piyasa Şekilleri:

4.6 g'lık tüplerde tek kullanımlık aplikatörü ile birlikte.

 

Kullanım Şekli:

Beraberce verilen aplikatör tamamen doldurularak tek bir doz tedavi halinde, gece yatarken tatbik edilmelidir. Bu tek doz hastaların çoğunluğunda şifa sağlar. İlk tedavide tam olarak iyileşme sağlanmayan kişilerde bir hafta sonra uygulamanın tekrarı etkili olabilir.

 

 

Endikasyonları:

Tiokonazol in vitro mayalara ve diğer funguslara karşı fungisid etkilidir, ayrıca stafilokok ve streptokok dahil gram pozitif organizma türlerine; Gardnerella vaginalis, Bacteroides türleri ve Trichomonas vaginalis'e karşı etkinlik gösterir. Klinik çalışmalarda tiokonazol, Candida albicans, diğer Candida türleri ve Torulopsis glabrata gibi vajinal maya enfeksiyonlarının ve Trichomonas vaginalis'e bağlı vaginal enfeksiyonların lokal tedavisinde etkilidir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İmidazol grubu antifungal ajanlara aşırı duyarlılık göstermiş kişilerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Her yeni ilaç gibi gebe kadınlarda yapılmış yeterli ve tam kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Gebelikte sadece beklenen yararın fetüse muhtemel riskten fazla olduğu durumlarda kullanılmalıdır. Bu ilacın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Pek çok ilaç insan sütüne geçtiği için kullanımı sırasında emzirmeye ara verilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Bazı hastalarca tedavi sırasında geçici ve hafif lokal irritasyon semptomları bildirilmiştir. Yanma hissi ve kaşıntı en sık görülen yan etkilerdir. Nadiren irritasyon, akıntı, vulvar ödem, vajinal ağrı, vajinal kuruluk, ağrılı ve sık idrara çıkma şikayetleri bildirilmiştir.