1ilaç

ANSAID Film Tablet

Pfizer

 

Etken Maddeler:

Flurbiprofen 100 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 film tablet, 15 film tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Diğer nonsteroid antienflamatuvar ilaçlarda olduğu gibi, her hastaya en düşük doz verilmeye çalışılmalıdır. Tavsiye edilen günlük doz bölünmüş dozlar halinde 150-200 mg'dır. Semptomların şiddetine göre günlük doz toplam 300 mg'a çıkarılabilir. Romatoid artrit veya osteoartrit belirti ve semptomlarının giderilmesi için Ansaid'in tavsiye edilen dozu, günde iki, üç veya dört defaya bölünerek uygulanmak üzere günde 200-300 mg'dır. Adet sancılarında, semptomların başlangıcında 100 mg, bunu takiben 4-6 saatte bir 50-100 mg. Maksimum günlük doz 300 mg'dır. Çoklu doz uygulamalarında tavsiye edilen en yüksek tek doz 100 mg'dır. 15 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit, bursit, tendinit, yumuşak doku yaralanmalrı ve dismenorede endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Flurbiprofen'e karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kontrendikedir. Flurbiprofen; aspirin veya diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçların astım, ürtiker veya diğer allerjik reaksiyonlara yol açtığı bilinen kişilerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Kronik olarak nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlarla tedavi edilen hastalarda, önemli gastrointestinal yan etkilerin görülebileceği düşünülerek hastalar dikkatle takip edilmelidir. Diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlarda olduğu gibi Flurbiprofen de renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu bulunan; geçmişte böbrek veya karaciğer hastalığı geçirmiş kişilerde dikkatle kullanılmalıdır. Flurbiprofen, kardiyak dekompansasyonu, hipertansiyon ve benzeri hastalıkları bulunan kişilerde sıvı retansiyonu ve ödem görülme ihtimaline karşı dikkatle kullanılmalıdır. Yapılan çalışmalarda 12 aydan fazla sürede günde 200 mg'lık dozda alınan Flurbiprofen'in kanama süresini uzatmadığı bildirilmiş olmasına rağmen, özellikle anormal kanama potansiyeli bulunan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda Flurbiprofen'in teratojenik etkisinin bulunmadığı gösterilmiş olmasına rağmen insanlar üzerindeki çalışmaların yetersizliğinden dolayı Flurbiprofen'in hamilelerde kullanılması tavsiye edilmez. Prostaglandin inhibitörü ilaçların yeni doğanlar üzerindeki olası yan etkileri nedeniyle Flurbiprofen'in laktasyonda kullanılması tavsiye edilmez.

 

Yan Etkileri:

Flurbiprofen tedavisi ile seyrek olarak görülen yan etkiler hafif şiddette, doza bağlı ve geçicidirler. Dispepsi, mide bulantısı, kusma, abdominal ağrı, gaz şikayetleri, diyare, konstipasyon, ürtiker, baş dönmesi, sinirlilik, kulak çınlaması, bulanık görme, rinit, vücut ağırlığı değişimleri.

 

İlaç Etkileşimleri:

Flurbiprofen furosemid gibi diüretiklerin etkisini azaltabilir. Flurbiprofen'in diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar gibi kanama parametrelerini etkileyebileceği düşünülerek antikoagülan ilaç kullanan hastalarda dikkatle uygulanmalıdır. Flurbiprofen ve aspirinin birlikte uygulanması durumunda Flurbiprofen'in serum konsantrasyonunda yaklaşık %50 düşüş olduğu bildirilmiştir: Bu nedenle bu iki ilacın bir arada kullanılması tavsiye edilmez.