1ilaç

VAZODİL Draje

Osel

 

Etken Madde(ler):

Dipiridamol 75 mg

 

Piyasa Şekilleri:

50 draje içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz genellikle 375 mg'dır. Ancak aspirinle birlikte kullanımlarda 3x75 mg ve 2x500 mg aspirin uygulanır. İdame doz 3x75 mg'dır.

 

 

Endikasyonları:

Serebrovasküler olayların sekonder profilaksisi, protez kapaklarda antikoagülanlar ile birlikte, kronik koroner kalp hastalığında ve farmakolojik stres testlerinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

 

Uyarılar:

Dipiridamol, akut anjinal atakları önlemede etkili değildir, fakat dipiridamol tedavisi sırasında angina pektoris nöbetleri azalır veya tamamen kaybolur. Tansiyon düşüşü veya kolapsusla birlikte seyreden miyokard enfarktüsü olgularında dipiridamol kullanmadan önce çok dikkat edilmeli, gerekli kontroller yapılmalıdır. Aspirinle birlikte kullanılmamalıdır. Aşırı dozda periferal vazodilatasyon yapabileceğinden hipotansiflerle birlikte kullanılmamalıdır. Hipotansiyonu olanlarda kullanılmamalıdır. 12 yaşından küçük çocuklarda kullanım güvenirliliği saptanamamıştır. Gebelerde kesin gereksinme durumunda kullanılmalıdır. Özellikle ilk trimesterde risk/yarar ilişkisi iyi değerlendirilmelidir. Süte geçer, emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Özellikle yüksek dozlarda, bulantı, kusma gibi gastrointestinal bozukluklar, baş ağrısı, ciltte döküntü, hipotansiyon, vertigo ve bazan senkop gibi yan etkiler görülebilir. Dozlar tedricen artırılırsa bu durumlar görülmez. Yan etkilerin devamlı veya hasta tarafından tahammül edilemez olduğu nadir durumlarda, tedavinin kesilmesinin ardından, istenmeyen semptomlar hemen ortadan kalkar.

 

İlaç Etkileşimleri:

Oral antikoagülanların ve heparinin etkinliğini artırabilir. Antasidlerle birlikte alındığında etkisi azalabilir.