1ilaç

BİOPLAZMA %6 IV İnfüzyon Solüsyonu

Osel

 

Etken Madde(ler):

Hidroksi etil nişasta 6 %, Sodyum klorür 0.9 %

 

Piyasa Şekilleri:

Setsiz: 500 ml, Setli: 500 ml'lik cam şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz ve infüzyon hızı, kan kaybının miktarına ve hematokrit değerine bağlıdır. İlk 10-20 ml yavaş olarak ve hasta gözetim altında tutularak verilmelidir. Günlük ortalama doz 500-1000 ml'dir. Maksimum günlük doz 1.2 g/kg veya 20 ml/kg'dır. İnfüzyon hızı maksimum 500 ml/30 dk'dır. Çocuklarda kullanımıyla ilgili etkinlik ve güvenilirliği kanıtlanmamıştır.

 

 

Endikasyonları:

Hipovolemi, hipovolemik şok profilaksisi, yanık, travma ve ameliyatlarda görülebilen hipovolemik şokun tedavisi ve hemodilüsyon gereken durumlarda kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Hipervolemi, hiperhidratasyon durumları, staza bağlı ağır kalp yetmezliği, oligüri ve anüri iIe birlikte böbrek yetmezliği, ağır hemorajik diyatezler, hidroksi etil nişastaya karşı bilinen aşırı duyarlılık durumlarında kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Akciğer ödemi, dekompansasyon dönemine girmiş kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, kronik karaciğer hastalıkları, hemorajik diyatezler ya da ekstraselüler hacmin azalmasına bağlı dehidratasyon durumlarında dikkatli kullanılmalıdır. 10 yaşından küçük çocuklarda etkinliği ve güvenirliği henüz gösterilmemiştir.

 

Yan Etkileri:

Hidroksietil nişastaya bağlı anafilaktoid reaksiyonlar ender olarak bildirilmiştir. Kusma, subfebril ateş, ürperme, kaşıntı ve ürtiker, görülen aşırı duyarlılık belirtileri arasındadır. Submaksiler ve parotis tükürük bezlerinde büyüme, baş ağrısı, kas ağrısı ve alt ekstremitelerde ödem gibi grip benzeri belirtiler görülebilir. Herhangi bir aşırı duyarlılık belirtisiyle karşılaşıldığında, infüzyon durdurulmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.