1ilaç

VİTPSO Jel

Orva

 

Etken Madde(ler):

Metoksalen (8-Metoksipsoralen)

 

Piyasa Şekilleri:

10 mg/g: 50 g'lık polipropilen şişe, 1 mg/g: 50 g'lık polipropilen şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

VitPso Jel, su ile rahatlıkla karıştırılıp seyreltilebilecek şekilde formüle edilmiştir. Bu sayede, uygulanmak istenilen doza bağlı olarak, ürün su ile gerektiği oranda seyreltmek suretiyle kullanabilir. Sınırları belirgin vitiligolu bölgelere, etrafı güneş koruyucu preparat ile korunarak hekim tarafından uygulanır ve uygun dozlarda UVA ışınlarına tabi tutulur. Başlangıç ışınlama zamanı kısa olmalı ve beklenilen minimum eritematöz dozun yarısını geçmemelidir. Tedavinin sıklığı eritemin durumuna bağlı olarak ayarlanır, genelde haftada bir defalık uygulama tavsiye edilir, bu doz elde edilen tedavi sonucuna göre daha da azaltılabilir. Uygulayan kişinin elleri eldiven ile korunmalıdır, böylece fotosensitizasyon ve cilt yanıkları önlenmiş olur. Birkaç hafta sonra pigmentasyon başlar fakat belirgin repigmentasyon 6 aydan 9 aya kadar tedavi gerektirir. Yeni pigmentleri tutabilmek için tedavinin tekrar edilmesi gerekebilir. İdiopatik vitiligo reversibl olmasına rağmen herkeste reversibl olmayabilir. Uygulama sıklığı ve zamanı tamamen kişiye göre değişebildiği için tedavi bireysel uygulanmalıdır. Repigmentasyon, tedavinin tamamlanmasına, tedavinin uygulama sıklığına ve süresine bağlı olarak değişir. Repigmentasyon etli alanlarda  yüz, abdomen ve kalça gibi bölgelerde daha çabuk oluşur, etsiz alanlarda, elin sırtı, ayağın üstü gibi bölgelerde daha yavaş oluşur.

 

 

Endikasyonları:

Ağır ve çok ağır Psoriasis vulgaris ve vitiligo'da tekrar pigmentasyonda endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Lupus erythematosus, UVA ile oluşmuş ışın dermatozları, porfirya, albinizm, ağır hepatik ve renal yetersizlikte kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Güneş ışını ile aktive edildiğinden, alındıktan sonra 8 saat güneş altına veya açık havaya çıkılmamalıdır. Tedaviden 24 saat önce ve sonra güneş banyosu yapılmamalı, yapılıyor ise bırakılmalıdır. Tedavi süresinde fotosensitizasyon yapan ilaçlar alınmamalıdır. Tedavi sırasında derinin soyulması ve kabuklanması, derinin kırmızılaşması, vücutta (özellikle ayak ve aşağı ekstremitelerde) şişmeler görüldüğünde tıbbi bir dikkatle incelenmelidir. Hamilelerde kullanılmamalı ve sitotoksik maddeler ile beraber verilmemelidir. 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Işınlanan UV-A enerjisinin yüksek dozu ile kuvvetli fototoksik reaksiyonlar oluşabilir (güneş yanığına benzeyen eritemler, su toplaması). Fotokemoterapiye bağlı fototoksik reaksiyonlar UV-A ışınlamasından 48-72 saat sonra ortaya çıkar. Bu özelliğin göz önüne alınmadığı durumlarda (sık ışınlama, UV-A dozunun çok hızlı yükseltilmesi) ikinci derece yanık semptomlarına sahip ağır kümülatif reaksiyonlar oluşabilir. Kullanan hastaların %10'unda, ilaç alımından sonra hafif mide bulantısı görülmüştür. Fotokemoterapi süresince hafif bir kaşınma görülebilir. Güneş ışınından korunan vücut bölgeleri fototoksik reaksiyonlara karşı daha hassastır; UV-A dozunun belirlenmesinde bu özelliğe dikkat edilmelidir. Yüksek dozlarda albino farelerinde katarakt oluşumu saptanmıştır, tedavi dozlarında ise bu izlenmemiştir, insanlarda bu gibi gözlemler edinilmemişse de tedavi süresince yeterli göz korunması gereklidir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Sitotoksik preparatlar, fenotiyazin, tetrasiklin ve tiyazidler gibi fotosensitif preparatlarla birlikte kullanılmamalıdır.