1ilaç

SİVEX Losyon

Orva

 

Etken Madde(ler):

Sülfasetamid sodyum 10 %

 

Piyasa Şekilleri:

50 g'lık polipropilen şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

SivEx günde 2 defa deriye lokal olarak ince bir tabaka sürmek suretiyle uygulanır.

 

 

Endikasyonları:

Akne vulgarisin topikal tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Sülfonamidlere, sülfüre veya yardımcı maddelere karşı duyarlılığı bilinen kişilerce kullanılmamalıdır. Böbrek hastaları tarafından kullanılması sakıncalıdır.

 

Uyarılar:

Gözle temasından sakınılmalıdır. Önerilen tedavi süresi aşılmamalıdır. Seyrek de olsa, sülfonamidlerin kullanımı sonucu ağır reaksiyonlar sonucu ölüm vakalarına rastlanmıştır. Sülfonamidlere ve sülfüre karşı duyarlılığı bilinen kişilerce kullanılmamalıdır, aksi takdirde ateş, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroz, fulminant hepatik nekroz, agranülositoz, aplastik anemi, akut hemolitik anemi ve diğer kan diskrazislerine neden olabilir. Sülfonamidlerin tekrar kullanımı sonucu aşırı duyarlık reaksiyonlarına rastlanabilir, bu reaksiyonlar uygulama yolundan bağımsızdır. Geçmişlerinde sülfonamidlere karşı hassasiyet görülmemiş kişilerde de hipersensitivite reaksiyonları görülebilir. Kullanım sonrasında irritasyon gözlenirse ürünün kullanımı durdurulur. 12 yaşın altındaki çocuklarda etkisi bilinmemektedir. Eğer ciltte ilaç uygulanacak bölümler, soyulmuş veya hasar görmüşse özel dikkat göstermek gerekir. Gebelik kategori C'dir. Topikal yoldan kullanılan sülfonamidlerin hamileler tarafından kullanılması sonucu fetusa zarar verip vermediği bilinmemektedir. Topikal kullanımdan sonra anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Süt veren annelerde sistemik olarak sülfonamid kullanıldığı takdirde bebeklerde Kernicterus görülebilir.

 

Yan Etkileri:

Sülfonamidlerin topikal uygulamalarından sonra hassasiyet oluşturabildikleri ve daha sonraki oral kullanımı sırasında da  engel oluşturabildiği bilinmektedir. Sülfonamidin sistemik kullanımına hassasiyet gösteren hastalarda, topikal uygulama sonucu aşırı duyarlılık görülebilir. Bazı durumlarda aşırı hassasiyet sistemik lupus eritematozus gibi tehlikeli bulgulara neden olabilir. Sodyum sülfasetamid lokal irritasyon oluşturabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Sülfonamidler gümüş içeren preparatlar ile birlikte kullanılmamalıdır. Bilinen in vitro antogonizmaları nedeniyle gentamisin sülfat ile birlikte kullanılmamalıdır.