1ilaç

İSODERM Emülsiyojel

Orva

 

Etken Madde(ler):

Bufeksamak 5 %

 

Piyasa Şekilleri:

50 g emülsiyojel içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günde 2-3 defa deriye lokal olarak ovmak suretiyle uygulanır. Bufeksamak içeren preparatlar devamlı olarak (6 ay geçmemek şartıyla) kullanılabilir.

 

 

Endikasyonları:

Bufeksamak, antienflamatuvar, analjezik ve antiflojistik (UV-Eritem, Karragenin ödemi) etkilidir. Deri enflamasyonlarında kendini gösteren pruritlerin semptomatik tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Ürünün bileşimindeki herhangi bir maddeye özellikle bufeksamaka karşı hassasiyette, enfeksiyöz veya sürenfekte lezyonlarda, akıntılı lezyonlarda, çocuk bezi dermatitlerde, yanıklarda, kontak ekzemalarda ve atopik dermatitlerde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Alerji durumunda tedaviye son verilmelidir. Geniş yüzeylere ve lezyonlu bölgelere kapalı bandaj altında tekrarlanarak uygulanması, etken maddenin sistemik dolaşıma geçmesi sonucu yan etkilere neden olabilir. Bu etkiler yüzey/ağırlık oranı, cilt kıvrımları, çocuk bezi altında spontan oklüzyonlardan dolayı, özellikle süt çocuklarında ve küçük çocuklarda dikkate alınmalıdır. Bakteriyolojik veya mikolojik sürenfeksiyon durumunda, kullanmadan önce spesifik bir tedavi uygulanmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Kontak ekzema olasılığı vardır. Lokal uygulamalarda, özellikle lezyonlu bölgelerde, kutan alerjik bazen geniş veya yaygın kutan reaksiyonlar görülmüştür. Bufeksamakın transkutan emilimi az olmasına rağmen, non steroidal antienflamatuvarlara bağlı olarak sistemik yan etkiler göz ardı edilmemelidir. GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI Gebelikte kategorisi B'dir. anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.