1ilaç

PREGNYL Ampul

Organon

 

Etken Madde(ler):

İnsan koryonik gonadotropini (hCG)

 

Piyasa Şekilleri:

500 IU: 3 ampul
1500 IU: 3 ampul
5000 IU: 3 ampul

 

Kullanım Şekli:

Erkekte: Hipogonadotrofik hipogonadizm haftada 2-3 kez 1000-2000 IU, asıl şikayet sterilite ise en az 3 ay süreyle hergün ya da haftada 2-3 kez menotropinle birlikte (75 IU hFSH+75 IU hLH), yetersiz hipofiz gonadotrofik fonksiyonuna bağlı puberte gecikmesinde en az 6 ay boyunca haftada 2 kez 500-1500 IU, anatomik bir engele bağlı olmayan kriptorşizmde 6 yaş altındakilere 6 hafta süreyle haftada 2 kez 500-1000 IU ve 6 yaşın üstündekilere 6 hafta süreyle haftada 2 kez 1500 IU gerekirse bu tedavi tekrarlanabilir. Kadında: Bildirilen endikasyonda genellikle bir menotropin müstahzarı ardından 5000-10000 UI'lik bir enjeksiyon. Corpus luteum yetmezliğini önlemek için ardından 9 gün içerisinde toplam 5000 IU'i geçmeyecek tekrarlayan 3 enjeksiyon yapılabilir. Uygulamalar i.m. olarak yapılır.

 

 

Endikasyonları:

Erkekte testosteron yapımını, kadında estrojenler ve özellikle ovülasyondan sonra progesteron salgısını uyarır. Erkekte: Hipogonadotrofik hipogonadizm, spermatogenez sağlanması, yetersiz hipofiz gonadotrofik forksiyonuna bağlı puberte gecikmesi, bir anatomik engele bağlı olmayan kriptorkizmde endikedir. Kadında: İnfertilitede folikül bozukluğu ya da anovülasyona bağlı ovülasyon indüksiyonu ve kontrollü hipestimülasyon işlemlerinde folikülleri ponksiyona hazırlamada endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Prostat karsinomu ya da erkekteki meme kanseri gibi androjene bağımlı tümör varlığı ya da şüphesi durumunda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Erkekte: Hastaların hCG ile tedavisi androjen yapımını artırır. Bu nedenle; hCG, puberte öncesi dönemdeki erkek çocuklarına dikkatle uygulanmalı, erken epifiz kapanması ya da erken cinsel gelişmeye neden olmamalıdır. Latent ya da belirgin kalp yetmezliği, böbrek disfonksiyonu, hipertansiyon, epilepsi, migren olguları (ya da özgeçmişte bu durumların varlığı) izlenmelidir. Androjen yapımının artmasına bağlı olarak nadiren hastalığın ağırlaşması ya da tekrarlaması olasılığı kuvvetlenebilir. Kadında: Anovülasyon ya da folikül olgunlaşmasında bozukluğa bağlı infertilite tedavisi gören hastalarda önceki menotrofin uygulaması overlerde istenmeyen hiperstimülasyona neden olabilir. Bu gibi durumlarda, çoğul ovülasyon ve over hiperstimülasyonu sendromu riskinden ötürü hCG uygulanmamalıdır. Gonadotrofin müstahzarlarıyla ovülasyon uyarılması sonrası gerçekleşen gebeliklerde düşük ve çoğul gebelik riski artar.

 

Yan Etkileri:

Seyrek olarak deri döküntüleri bildirilmiştir. Bazan erkeklerde yüksek dozların uygulanmasından sonra vücutta su ve tuz tutulması görülmüştür. Bu olay, aşırı androjen yapımının bir sonucu olarak kabul edilmektedir.