1ilaç

ESTANDRON Prolongatum Ampul

Organon

 

Etken Madde(ler):

Estradiol benzoat 1 mg/ml, Estradiol fenilpropiyonat 4 mg/ml, Testosteron propiyonat 20 mg/ml, Testosteron izokaproat 40 mg/ml, Testosteron fenilpropiyonat 40 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

1 ml'lik 1 ampul i

 

Kullanım Şekli:

3-4 haftada bir ya da daha uzun süre aralıklarla i.m. olarak 1 ampul kullanılır.

 

 

Endikasyonları:

Doğal ya da cerrahi menapoza bağlı estrojen eksikliği semptomlarında endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Gebelikte, kardiyovasküler ya da serebrovasküler bozukluklar (örn. tromboflebit, tromboembolik bozuklukların varlığı ya da özgeçmişte tanımlanması), ciddi hipertansiyon, ağır karaciğer hastalıkları; kolestatik sarılık, özgeçmişte gebelik sarılığı ya da estrojen/androjen uygulamasına bağlı sarılık, Rotor sendromu ve Dubin Johnson sendromunda (karaciğer fonksiyonları normal olan hepatit geçirmiş hastalarda estrojen/androjen ilaçlar kontrendike değildir), estrojene bağımlı tümörlerinin varlığı ya da şüphesi, endometriyum hiperplazisi, teşhis edilmemiş vajinal kanama, hemoglobinopatiler (örn. orak hücreli anemi), porfiria, özellikle kardiyovasküler bozukluklara yatkınlığa işaret eden diğer risk faktörleri varlığında hiperlipoproteinemi, özgeçmişte gebelik ya da estrojen kullanımı sırasında şiddetli prüritus, herpes gestationis ya da ağırlaşan otoskleroz varlığında kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Herhangi bir tromboembolik olay belirtisinde tedavi hemen kesilmelidir. İlerlemiş varis varlığında, estrojen içeren müstahzarların yararları, olası riskler göz önünde tutularak değerlendirilmelidir. Estrojen kullanan bazı hastalarda, büyük cerrahi girişim ya da uzun süreli hareketsizlik sırasında, derin ven trombozu riski geçici olarak artabilir. Karaciğer fonksiyon testlerinin anormalleşmesi ya da kolestatik sarılığın belirmesi hallerinde tedavi kesilmelidir. Estrojen içeren müstahzar kullanımıyla kolelitiaz oluşmasının ilişkili olduğuna dair raporlar vardır. Yine de bu konuda çelişkili bulgular bildirilmiştir. Memelerde ağrı ya da servikal mukus salgısının aşırı artışı, dozun çok yüksek olduğunu gösterebilir. Erken virilizasyon belirtilerinde (örn. ses kısılması) tedavi durdurulmalıdır. Estrojen/androjen içeren ilaçlar bazı laboratuvar testlerinin sonuçlarını etkileyebilir. Uzun süreli kullanım sırasında hastanın periyodik olarak muayenesi önerilir. Latent ya da belirgin kalp yetersizliği, böbrek disfonksiyonu, epilepsi, migren varlığı ya da özgeçmişte tanımlanması (estrojen/androjen içeren müstahzarlar seyrek olarak vücutta su tutulmasına yol açabilir), özgeçmişte hipertansiyon varlığı (hipertansiyon belirirse tedavi kesilmelidir), eritrositlerde oraklaşma eğilimi (belli bazı koşullarda -enfeksiyon, anoksi gibi- estrojen içeren müstahzarlar tromboembolik olaylara yol açabilir), diyabet (estrojen/androjenler, glukoz toleransını azaltabilir ve insülin ya da diğer antidiyabetik ilaçlara gereksinmeyi artırabilir), estrojene duyarlı jinekolojik hastalıklar (örn. fibromiyomlar büyüyebilir) ve endometriozis (estrojen tedavisiyle ağırlaşabilir) durumlarında hastaların izlenmesi gereklidir.

 

Yan Etkileri:

İntermenstrüel kanama, endometrium proliferasyonu, serviks mukusunun aşırı salgısı, uterus fibromiyomlarının büyümesi, endometriozisin ağırlaşması, klitoris büyümesi; memede duyarlılık artışı, sancı, büyüme, salgı; bulantı, kusma, kolelitiaz, kolestatik sarılık; tromboz, hipertansiyon; erythema nodosum, döküntü, deri yağlanması, akne, hirsutizm; kontakt lens uygulandığında korneada duyarlılık artışı; baş ağrısı, migren, ruh hali değişikliği; vücutta su ve tuz tutulması, ödem, glukoz toleransında azalma, vücut ağırlığının değişmesi, sesin kalınlaşması ya da kısılması gibi yan etkiler estrojen ve/veya androjen tedavisiyle ilişkili olabilir.