1ilaç

DI-PRO Oleosum Ampul (Üretilmiyor)

Organon

 

Etken Madde(ler):

Estradiol benzoat 2.5 mg/ml, Progesteron 12.5 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri: (Üretilmiyor)

1 ml'lik 2 ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz derin i.m. olarak yapılan 1 ampuldür ve 2-5 gün süreyle kullanılır. Bu tedavi en az 3 menstrüel siklusta tekrarlanmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Siklus bozuklukları, örneğin belli primer ve sekonder amenore olguları, oligo ve hipermenore, belirgin organik bozukluğa bağlı olmayan disfonksiyel kanamalarda endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Gebelikte, kardiyovasküler ya da serebrovasküler bozukluklar (örn. tromboflebit, tromboembolik bozukluklar ya da özgeçmişte bu durumların varlığı), hipertansiyon, ağır karaciğer bozuklukları, kolestatik sarılık, özgeçmişte gebelik sarılığı ya da steroid kullanımına bağlı sarılık, Rotor sendromu ve Dubin Johnson sendromunda (özgeçmişinde hepatit varlığına karşın karaciğer fonksiyonları normal olan olgularda estrojen/progestajen içeren müstahzarlar kontrendike değildir), özgeçmişinde veya ailede göğüs ve genital organ tümörlerinin varlığı ya da şüphesi, endometriyum hiperplazisi, teşhis edilmemiş vajinal kanama, hemoglobinopatiler (örn. orak hücreli anemi), porfiria, özellikle kardiyovasküler bozukluklara yatkınlığa işaret eden diğer risk faktörleri varlığında hiperlipoproteinemi, özgeçmişte gebelik ya da estrojen/progestajen kullanımı sırasında prüritus, herpes gestationis ya da ağırlaşan otoskleroz varlığında kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Gebelik teşhisinde ya da düşük tehdidi ve itiyadi düşük tedavisinde kullanılmamalıdır. Gebelerde kullanılmamalıdır. Herhangi bir tromboembolik olay belirtisinde tedavi hemen kesilmelidir. İlerlemiş varis varlığında, estrojen içeren müstahzarların yararları, olası riskler göz önünde tutularak değerlendirilmelidir. Estrojen kullanan bazı hastalarda, büyük cerrahi girişim ya da uzun süreli hareketsizlik sırasında, derin ven trombozu riski geçici olarak artabilir. Karaciğer fonksiyon testlerinin anormalleşmesi ya da kolestatik sarılığın belirmesi hallerinde tedavi kesilmelidir. Estrojen içeren müstahzar kullanımıyla kolelitiaz oluşmasının ilişkili olduğuna dair raporlar vardır. Yine de bu konuda çelişkili bulgular bildirilmiştir. Özellikle özgeçmişinde "chloasma gravidarum" olan kadınlarda, progestagen içeren ilaç kullanımı sırasında, seyrek olarak kloazma belirebilir. Kloazmaya yatkın olguların bu ilacı kullanırken yüzlerini güneşe göstermemeleri önerilir. Estrojen/progestajen içeren ilaçlar bazı laboratuvar testlerinin sonuçlarını etkileyebilir. Uzun süreli kullanım sırasında hastanın periyodik olarak muayenesi önerilir. Latent ya da belirgin kalp yetersizliği, böbrek disfonksiyonu, epilepsi, migren varlığı ya da özgeçmişte tanımlanması (estrojen içeren müstahzarlar seyrek olarak vücutta su tutulmasına yol açabilir), özgeçmişte hipertansiyon varlığı (hipertansiyon belirirse tedavi kesilmelidir), eritrositlerde oraklaşma eğilimi (belli bazı koşullarda -enfeksiyon, anoksi gibi- estrojen içeren müstahzarlar tromboembolik olaylara yol açabilir), diyabet (estrojen/progestajenler, glukoz toleransını azaltabilir ve insülin ya da diğer antidiyabetik ilaçlara gereksinmeyi artırabilir), kemik büyümesinin tamamlanmadığı olgular (estrojenler, yüksek dozlarda epifiz kapanmasını hızlandırabilir), estrojene duyarlı jinekolojik hastalıklar (örn. fibromiyomlar büyüyebilir) ve endometriozis (estrojen tedavisiyle ağırlaşabilir) durumlarında hastaların izlenmesi gereklidir.

 

Yan Etkileri:

İntermenstrüel kanama, endometriyum proliferasyonu, uterus büyümesi, serviks mukusunun aşırı salgısı, uterus fibromiyomlarının büyümesi, endometriozisin ağırlaşması, ilaç sonrası amenore, belli vajinal enfeksiyonlar; memede duyarlılık artışı, sancı, büyüme, salgı; bulantı, kusma, kolelitiaz, kolestatik sarılık, karaciğer fonksiyonlarında değişme; tromboz, hipertansiyon; erythema nodosum, döküntü, kloazma; kontakt lens uygulandığında korneada duyarlılık artışı; baş ağrısı, migren, ruh hali değişikliği; vücutta su ve tuz tutulması, ödem, azot retansiyon, glukoz toleransında azalma, erken epifiz kapanması ve vücut ağırlığının değişmesi gibi yan etkiler estrojen ve/veya progestajen tedavisiyle ilişkili olabilir.