1ilaç

VISIPAQUE Enjektabl Solüsyon

Opakim

 

Etken Madde(ler):

İyodiksanol

 

Piyasa Şekilleri:

320 mg I/ml: 50 ml'lik 1 enjektabl solüsyon, 320 mg I/ml: 200 ml'lik 1 enjektabl solüsyon, 320 mg I/ml: 100 ml'lik 1 enjektabl solüsyon, 270 mg I/ml: 100 ml'lik 1 enjektabl solüsyon, 270 mg I/ml: 50 ml'lik 1 enjektabl solüsyon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Dozaj; tetkikin cinsi, hastanın yaşı, kilosu, kalp verimi ve genel sağlık durumu ile kullanılan tekniğe bağlı olarak değişebilir. Çoğunlukla, kullanımdaki diğer iyotlu röntgen kontrast maddeleri gibi, yaklaşık aynı iyot konsantrasyonu ve hacmi kullanılır, ancak iyot konsantrasyonu biraz daha az iyodiksanol enjeksiyonuyla yapılan bazı çalışmalarda da yeterli diyagnostik bilgi elde edilmiştir. Yeterli hidrasyon diğer kontrast maddeler gibi uygulama öncesinde ve sonrasında temin edilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Kalp anjiyografisi, serebral anjiyografi (konvansiyonel ve i.a DSA), periferal arteriografi (konvansiyonel ve i.a. DSA), abdominal anjiyografi (i.a. DSA), ürografi, venografi ve bilgisayarlı tomografide kontrast arttırmada yetişkinler için kullanılan röntgen kontrast maddesidir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Belirgin tirotoksikoz, kompanse edilemeyen kalp yetmezliğinde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

İyotlu kontrast madde ciddi veya öldürücü reaksiyonları, anafilaktik reaksiyonları ya da diğer hipersensivite oluşumları harekete geçirebilir. Ciddi bir reaksiyon oluşursa gerekli ilaçlar ve ekipmanla doğrudan doğruya tedaviye uygun olacak bir dizi tedbir önceden alınmalıdır. Noniyonik kontrast maddenin in vitro antikoagülan aktivitesi iyonik maddeye göre daha azdır. Vasküler kateterizasyon işlemini uygularken kişi bunu göz önünde tutmalı ve anjiyografik tekniğe çok özen göstermeli ve işleme bağlı tromboz ve emboliz riskini en aza indirmek üzere kateteri sık sık fizyolojik salinle (gerekirse heparin katılarak) yıkamalıdır. İyotlu kontrast madde geçici olarak böbrek fonksiyonunun bozulmasına ya da yetmezliğine sebebiyet verebilir. Özellikle geçmişinde böbrek fonksiyon bozukluğu, diyabetik nefropati olan hastalar ve ayrıca miyelomatozlu hastalar risk altındadırlar. Kontrast madde uygulama öncesinde dehidratasyondan kaçınılmalıdır. Böbrek fonksiyonu bozuk olan hastalarda kontrast madde klirensi gecikebilir. Hem böbrek hemde karaciğer fonksiyonlarında ciddi bozukluğu olan hastalarda kontrast madde klirensi anlamlı oranda geç olabileceğinden kontrol gerekir. Yaşlı hastalarda, hipertiroidli ve kalp-damar hastalığı olan hastalarda dikkatle uygulanmalıdır. Kontrast media verilmesinden sonra hasta en az 30 dakika süresince gözlem altında tutulmalıdır. Hamilelik süresince mümkün olduğunca radyasyon ışınından kaçınmak gerektiğinden, kontrast madde ile olsun ya da olmasın muhtemel riske karşı herhangi bir röntgen film tetkikinin faydaları dikkatle tartılmalıdır. İnsan sütüne salgılanma derecesi bilinmemektedir. Uygulamadan evvel meme verilmesine ara verilmeli ve uygulamadan sonra en az 24 saate kadar verilmesi önerilmemelidir.

 

Yan Etkileri:

Enjeksiyon yerinde genel bir sıcaklık, soğukluk ya da ağrı hissiyle olan kısa süreli rahatsızlık en sıklıkla bildirilendir. Sıcaklık hissi iyonik ve noniyonik monomer kontrast maddelere göre daha az yoğunken enjeksiyon bölgesindeki ağrı iyonik kontrast madde sonrasına göre daha seyrek olmaktadır. Görme bozuklukları başağrısı, bulantı, kusma ve tad duyusunda sapma gibi geçici ters reaksiyonlar ara sıra görülür. İsilik, ürtiker, kaşıntı, koku alma duyusunun bozulması, anjiyoödem ve solunuma ait semptomlarda ortaya çıkabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Bütün iyotlu kontrast maddeler tiroid fonksiyon testleriyle karışabilir. Tiroid dokusunun iyotu bağlama kapasitesi iki haftaya kadar azalabilir. Serum ve idrardaki kontrast maddenin yüksek konsantrasyonları biluribin, proteinler ya da inorganik maddelerin (ör. demir, bakır, kalsiyum ve fosfat) in vitro laboratuvar test sonuçlarıyla karışabilir. Bu sebeple, tetkikin yapılacağı gün bu maddeler tahlil edilmemelidir.