1ilaç

NITROLINGUAL Sprey

Opakim

 

Etken Madde(ler):

Nitrogliserin (Gliserol trinitrat) 0.4 mg/püskürtme

 

Piyasa Şekilleri:

250 püskürtme dozluk 15.4 ml'lik atomizer pompalı cam ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Angina pektoris krizi başlangıcında veya efordan hemen önce 0.4 mg-0.8 mg'lık doz kullanılır. Akut sol kalp yetmezliği veya miyokard enfarktüsünde dolaşım kontrol edilerek ve sistolik kan basıncını 100 mm Hg'nin üzerinde olması koşuluyla 0.4-1.2 mg uygulanmalıdır. İstenen etkilerin sağlanmaması durumunda 10 dakika sonra aynı dozlar tekrarlanabilir. Koroner anjiografiden önce profilaktik olarak 0.4-0.8 mg uygulanır. Sprey sırasında şişe düz olarak tutulmalı, pompanın püskürtme deliği dil altına mümkün olduğunca yakın olmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Vazodilatör etkilidir. Akut miyokard enfarktüsü ile birlikte olan konjestif kalp yetmezliğinde; ameliyat öncesi ve sonrası hipertansiyonda, cerrahi işlemlerle giden hipertansiyonda (özellikle kardiyovasküler işlemlerde, intratrakeal entübasyon sırasında ortaya çıkan hipertansiyonlarda, sternotomide, kardiyak bypass'da ve ameliyat sonrası dönemde, deri insizyonunda); organik nitratlar veya beta blokerler ile önerilen dozlarda bir yanıt alınamayan angina pektorisli hastaların tedavisinde ve cerrahi işlemler sırasında kontrollü hipotansiyon sağlamak için kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Organik nitratlara karşı idiyosenkratik reaksiyonu veya nitrogliserine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde, hipotansiyonlu kişilerde veya düzeltilmeyen hipovolemide, kafatası iç basıncının artmış olduğu durumlarda (kafa travması ve serebral hemorajide), yetersiz serebral dolaşımda, konstrüktif perikardit ve perikardiyal tamponlamada kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Yalnız hastanede kullanılır. Ciddi hepatik ve renal hastalığı olan kişilerde dikkatli kullanılmalıdır. Özellikle uzun süredir devam eden aşırı hipotansiyondan sakınılmalıdır. Çünkü, beyin, kalp, karaciğer ve böbrek üzerinde zayıf perfüzyondan ileri gelen olası zararlı etkiler ve iskemi riski, tromboz ve bu olguların değişikliğe uğramış fonksiyonlarından sakınılmalıdır. Monitörde eğer pulmoner kapiller wedge basınç izleniyorsa ve bu basınçta bir düşüş görülüyorsa bu, arteriyal hipotansiyonun başladığına işarettir. Gebe kadınlara verildiğinde, fetüs üzerinde bir zarar yapıp yapmadığı ve doğurganlık yeteneğine etki edip etmediği bilinmediğinden gebelerde ancak belirgin bir gereksinme bulunduğu zaman kullanılmalıdır. Emzikli annelere uygulanışında dikkat edilmelidir. Yaşlılar nitratların etkilerine karşı daha duyarlı olduklarından dikkatli davranılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

En sık rastlanan yan etki baş ağrısıdır (%2). Daha az karşılaşılan yan etkiler; taşikardi, bulantı, kusma, korku, huzursuzluk, kaslarda seğirme, retrosteral rahatsızlık, baş dönmesi, palpitasyon, karın bölgesinde ağrıdır. Paradoksal taşikardi ve artmış olan bir angina pektoris, oluşturduğu hipotansiyona eşlik edebilir.