1ilaç

NOVOSEVEN IV Flakon

Novo Nordisk

 

Etken Maddeler:

Rekombinant Pıhtılaşma Faktörü VIIa (Aktive edilmiş eptakog alfa)

 

Piyasa Şekilleri:

120 KIU (2.4 mg): 1 i.v. flakon ve 1 çözücü flakon, 60 KIU (1.2 mg): 1 i.v. flakon ve 1 çözücü flakon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Çözücü ile eritildikten sonra, vücut ağırlığının kg'ı başına 3-6 KIU (60-120 mcg) olarak intravenöz yoldan bolus enjeksiyon tarzında 2-5 dakikada uygulanmalıdır. Standart doz 90 mcg/kg'dır.

 

 

Endikasyonları:

Pıhtılaşma faktörleri (Faktör VIII ve Faktör IX)' ne karşı inhibitör geliştirmiş olan (titresi >10 BU) kalıtsal veya sonradan kazanılmış hemofili hastalarının kanama epizodları ve cerrahilerinde veya antikor titresi <10 BU olan Faktör VIII veya Faktör IX' a karşı yüksek cevap verme öyküsü olan hastalarda endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Fare, hamster, sıçan veya sığır proteinine karşı bilinen aşırı duyarlılık durumunda kullanımı kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Yakında cerrahi müdahale geçirmiş, kazaya bağlı travma geçiren, trombotik komplikasyonları olan veya ileri aterosklerotik hastalığı olan, septisemisi olan hastalarda kullanımı riskli olabilir. Pıhtılaşma faktörleri VIII ve IX' a karşı inhibitör gelişmiş hastaları tedavi edebilecek uygun merkezlerde kullanılmalıdır. Hafif ve orta derecedeki kanama epizodlarında, ürün evde kullanılabilir. Bununla beraber, bu tedavi hastanın düzenli olarak takip edildiği hemofili merkezi ile yakın işbirliği ile düzenlenmelidir. Ev tedavisinin süresi 24 saati geçmemelidir. Kanama kontrol altına alınamazsa hospitalizasyon gereklidir. Araç ve makine kullanımına etkisi bilinmediğinden dikkatli kullanılmalıdır. Gebelerde kullanıldığında fetus veya üretkenliğe zararlı bir etkisi olup olmadığı bilinmemektedir.

 

Yan Etkileri:

Yapılan klinik çalışmalarda Hemofili A ve B hastalarını kapsayan ciddi advers etki sıklığı %1'dir. En sık rapor edilen advers etkiler: Ağrı, ateş, başağrısı, kusma, tansiyon değişiklikleri ve ciltte meydana gelen hipersensitivite reaksiyonlarıdır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Diğer faktör konsantreleri arasında potansiyel bir etkileşim riski bilinmemektedir. Aktive edilmiş veya edilmemiş protrombin kompleks konsantreleri ile aynı anda kullanılmasından kaçınılmalıdır. Hemofilik hastalarda özellikle fibrinolitik aktivitenin yüksek olduğu ağız boşluğu gibi bölgelerdeki cerrahi müdahalelerde; antifibrinolitik ajanlar kullanmanın kan kaybını azalttığı rapor edilmiştir.