1ilaç

VİSKEN Tablet

Novartis

 

Etken Maddeler:

Pindolol 5 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 tabletlik ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz, arteryel hipertansiyonda sabahları tek doz halinde 5-15 mg veya 5 mg'lik dozlara bölünmüş olarak 2-3 kerede alınır. Maksimum tek veya bölünmüş dozlar halinde 45 mg'a yükseltilebilir. Anjina pektoris ve kardiyak aritmilerde alınacak yanıta bağlı olarak günlük bölünmüş dozlar halinde 10-15 mg alınmalıdır. Hiperkinetik kalp sendromunda günde 7.5 ila 20 mg'dir.

 

 

Endikasyonları:

Arteriyel hipertansiyon, angina pektoris, sinüs ve atrial taşikardi, paroksismal taşikardi, atrial flutter veya fibrilasyona bağlı taşikardi, supraventriküler ve ventriküler ekstrasistoller, ilaçlara bağlı ekstrasistoller (dijitalis) ve hiperkinetik kalp sendromunda endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Digitale cevap vermeyen kalp yetmezliği, kor pulmonale, ileri derecede bradikardi, 2. ve 3. derece A.V. bloku ve bronşiyal astımda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Açık veya latent kalp yetmezliğinde Beta-bloker tedavisinden önce dijitalizasyon yapılmalıdır. Akut miyokard enfarktüsünde, pindolol kullanıldığında kardiyovasküler parametreler kontrol edilmelidir. Feokromositomada Beta-bloker her zaman bir Alfa-bloker ile birlikte kullanılmalıdır. Mevcut periferik dolaşım bozuklukları nadir de olsa pindolol ile ağırlaşabilir. Antidiyabetik ilaç alan hastalarda Beta-blokerler kullanılırken dikkat edilmelidir. Uzun süreli perhiz sonunda hipoglisemi artabilir ve semptomlarından taşikardi Beta-blokerle maskelenir. Hayvan deneylerinde teratojenik etki görülmemiştir. Gebelerde ve emziren annelerde klinik deneyim azdır. anne sütüne az da olsa geçer, ancak çocukla ilgili istenmeyen etki bildirilmemiştir. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı nedeniyle bronkospazma eğilimi olan hastalarda, genel anestezi sırasında, mevcut periferik dolaşım bozukluğu olanlarda, ağır renal yetmezlikler ve antidiyabetik preparat kullananlarda dikkatle kullanılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Yorgunluk, baş dönmesi, bulantı, mide-barsak bozuklukları, baş ağrısı ve uyku bozukluğu gibi hafif ve geçici yan etkiler görülebilir. Tedaviyi kesmeyi gerektiren deri reaksiyonları ve psişik semptomlar (depresyon, halüsinasyon) çok nadir görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Hipertansiyon ve anjina pektoriste Beta-bloker ve kalsiyum antagonistlerinin beraber oral kullanımının yararlı olduğu klinik olarak gösterilmiştir. Beraber kullanımda kalsiyum antagonistlerinin i.v. uygulamasından kaçınılmalıdır. Oral uygulama-da özellikle verapamil tipi kalsiyum antagonistiyle kullanılacaksa hasta dikkatle izlenmelidir.