1ilaç

SİRDALUD Tablet

Novartis

 

Etken Madde(ler):

Tizanidin 2 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Ağrılı kas spazmlarının tedavisinde günde 3 kez 1-2 tablet veya 1 MR kapsül; nörolojik bozukluklara bağlı spastisitede pozoloji hastanın gereksimine göre ayarlanır. Başlangıçta günlük doz, 3 defada alınacak toplam 6 mg'ı geçmemelidir. Bu doz giderek her yarım haftada bir veya her hafta 2-4 mg artırılabilir. Optimum etkiye genellikle günde 3-4 defada alınan 12-24 mg ile erişilir. Spastisitede MR kapsülün günlük başlangıç dozu 1 kapsüldür. Gerektiğinde her yarım haftada ya da her hafta 1 kapsül doz artırımına gidilebilir. Olağan günlük doz 6-24 mg'dır. Hastaların büyük çoğunluğu için günlük 12 mg'lık dozla optimum etkinin sağlandığı ve nadiren 24 mg'a gereksinim duyulduğu gözlenmiştir.

 

 

Endikasyonları:

Santral sinir sistemine etkili miyorelaksan/antispazmodik etkilidir. Omurgadaki statik ve fonksiyonel bozukluklarla beraber görülen (tortikolis veya lumbago gibi servikal veya lomber sendromlar), bel fıtığı veya kalçadaki osteoartrit gibi durumların ameliyatı sonrasında görülen ağrılı kas spazmları; multipl skleroz, kronik miyopati vb. gibi omurilikle ilgili değişik kaynaklı hastalıklara bağlı spastisite; Apoplektik iktus, beyin travmaları, infantil ensefalopati gibi serebral hastalıklara bağlı kas spazmları ve spastisitede endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Tizanidin ya da bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlık ve belirgin olarak bozulmuş karaciğer işlevinde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Tizanidinle bağlantılı karaciğer disfonksiyonu nadiren ve 12 mg'a kadar dozlarda bildirildiğinden, 12 mg ve üzerinde doz uygulanan hastalarda ve açıklanamayan mide bulantısı, anoreksi ve halsizlik gibi karaciğer disfonksiyonu düşündürebilen klinik belirtilerin olduğu hastalarda ilk dört ay karaciğer fonksiyon testlerinin aylık olarak izlenmesi önerilir. SGPT ve SGOT'nin serum düzeyleri sürekli olarak normalin üst sınırının üç katının üzerinde kalırsa tedavi kesilmelidir. Böbrek yetmezliği olan (kreatinin klirensi <25 ml/dk) hastalarda tedaviye günde bir kez 2 mg ile başlanması önerilir. Etkinliğin arttırılmasının gerektiği durumlarda önce günlük tek dozun arttırılması daha sonra uygulama sıklığının arttırılması önerilir. Gebelerde kontrollü çalışmalar olmadığından tizanidin yararın açıkça riskten yüksek olduğu durumlar haricinde gebelikte kullanılmamalıdır. Emzirme döneminde alınmamalıdır. Sersemlik hissi olan hastaların araba ve makina kullanma gibi azami dikkat gerektirecek faaliyetlerden kaçınmaları önerilir.

 

Yan Etkileri:

Ağrılı kas spazmlarının tedavisinde, önerilen düşük dozlarda kalındığında, yan etkiler genellikle hafif ve geçicidir. Sık: Uyku hali, baş dönmesi, yorgunluk, sersemlik hissi, hafif tansiyon düşmesi, ağız kuruluğu, hipotansiyon, bradikardi. Nadir: Bulantı, gastrointestinal rahatsızlık, kas zayıflığı, uyku bozuklukları, halüsinasyonlar, serum transaminaz seviyelerinde geçici artışlar. Çok nadir: Akut hepatit. Spastisite tedavisinde önerilen daha yüksek dozlarda, belirtilen yan etkiler daha çok ve belirgin olarak görülür.

 

İlaç Etkileşimleri:

Diüretikler de dahil olmak üzere, antihipertansif ilaçlarla beraber kullanıldığında, nadir olarak hipotansiyon ve bradikardiye neden olabilir. Alkol ve sedatifler sedatif etkisini artırabilirler.