1ilaç

NOVESİN Göz Damlası

Novartis

 

Etken Madde(ler):

Oksibuprokain HCl 4 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

10 ml'lik damlalıklı plastik şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Kornea yüzeyindeki yabancı cisimlerin çıkartılmasında 5 dakika içinde 3x1 damla, korneanın derinine batmış yabancı cisimlerin çıkartılmasında 30-60 saniye aralıklarla 5-10x1 damla, tonometri, gonioskopi vb. durumlarda 1-2 damla, lokal anestezide enjeksiyon veya operasyon başlamadan 5 dakika içinde 3x1 damla kullanılır.

 

 

Endikasyonları:

Yüzeydeki ve derine batmış yabancı cisimlerin çıkarılmasında ve tonometri, gonioskopi ve diğer tanı yöntemlerinde kornea ve konjunktivanın lokal anestezisi için kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Etken maddeye aşırı duyarlılığı olan kişilerde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Lokal anesteziklerin kontrolsüz kullanımı düşük dozlarda dahi kısa sürede kornea epiteline zarar verebilir. Psödokolinesteraz noksanlığı, myasthenia gravis, hipotansiyon, kalp yetmezliği veya ritm bozuklukları ve epilepsi hastalarında dikkatle kullanılmalıdır. Tek bir uygulama dahi kornea epitelinde yüzeyel lezyonlara yol açabilir. Özellikle uzun süreli kullanımlarda ve tekrarlanan dozlarda epitel hasarı artabilir ve iyileşmede yavaşlama (yinelenen erozyon) ile total erozyonun ciddi toksik reaksiyonları ve stromal infiltrasyon (keratitis neuroparalytica benzeri) görülebilir. Gebelikte ilacın emniyetle kullanımı hakkında yeterli bilgi yoktur.

 

Yan Etkileri:

Göz kapağı ve konjunktivanın alerjik reaksiyonları, korneal epitel lezyonları, korneal erozyon, nükseden korneal erozyon, korneanın stromal infiltrasyonu, katarakt, göziçi basıncında artış görülebilir. Uygulamadan sonra başlangıçta hafif yanma hissi olur. İzole olgularda geçici hiperemi ve alerjik reaksiyon gözlenmiştir. Sistemik absorbsiyona bağlı olarak nadiren; alerjik reaksiyonlar, anaflaktik şok, senkop görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Süksinil kolin ve diğer sempatomimetiklerin etkilerini potansiyelize eder. Sülfonamid ve beta-blokerlerin etkilerini azaltır. Bakteriyostatik aktivitesine bağlı olarak, bakteriyolojik temizlemeden önce uygulanmamalıdır. Floresein çözeltisi ile geçimsizdir; çökelti oluşumu gözlenir.