1ilaç

FENİSTİL Draje

Novartis

 

Etken Maddeler:

Dimetinden maleat 1 mg

 

Piyasa Şekilleri:

20 draje içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Yetişkinlerde doz günlük ortalama 3 kez 1-2 drajedir. Uyuşukluğa eğilim gösteren hastalara yatmadan önce 2 draje ve kahvaltıda 1 draje alması önerilir.

 

 

Endikasyonları:

Allerjik reaksiyonların semptomatik tedavisinde: Ürtiker, saman nezlesi, atopik rinit gibi üst solunum yolunun allerjik durumları, ilaç ve besin allerjileri, kolestazise bağlı kaşıntılar dışında çeşitli nedenlere bağlı kaşıntılar, su çiçeği gibi döküntülü deri hastalıklarındaki kaşıntılar ve böcek sokmalarında endikedir. Ekzema ve allerjik orijinli diğer kaşıntılı dermatozlarda yardımcı tedavi olarak kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Dimetindene karşı aşırı duyarlı olanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Dar açılı glokomda, üretroprostatik hastalıklarla ilişkili üriner retansiyon ve kronik obstrüktif pulmoner hastalığı olanlarda dikkatle uygulanmalıdır. Antihistaminikler çocuklarda eksitasyona neden olabileceğinden ve güvenilirliği kanıtlanmadığından kullanılması önerilmez. Dimetinden mental uyanıklığı azaltabilir. Eğer böyle bir etki oluşursa, hastalar, araba kullanırken veya dikkat gerektiren diğer işleri yaparken dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdır. Hayvanlarda üreme etkisiyle ilgili yapılan çalışmalarda fetusa herhangi bir riski olmadığı gözlenmiştir, fakat gebe kadınlarda yapılan kontrollü çalışma bulunmamaktadır. Gebelerde ancak zorunlu olduğunda ve beklenen yararları potansiyel zararlarından daha önemliyse kullanılmalıdır. Hayvanlarda yapılan bir çalışmada dimetinden ve/veya metabolitlerinin anne sütüne çok az miktarda geçtiği gözlenmiştir. Dimetindenin emziren anneler tarafından kullanılmaması önerilir.

 

Yan Etkileri:

Sık sık, özellikle tedavinin başlangıcında ve yüksek dozlarda tedavi gören hastaların yaklaşık %8'inde uyuşukluk, bazen bulantı dahil gastrointestinal rahatsızlık, ağız veya boğaz kuruluğu, baş dönmesi, heyecanlanma, baş ağrısı gözlenmiştir. Ender olgularda olasılıkla ilaca bağlı ödem, deride döküntüler, kas spazmı ve solunum bozuklukları kaydedilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Trankilizanlar veya alkol gibi SSS depresanlarının sedatif etkisini artırabilir. Alkolle birlikte alındığında reflekslerde çok belirgin yavaşlama görülebilir. MAO inhibitörleriyle birlikte uygulanması antihistaminiklerin antimuskarinik ve SSS depresan etkilerini artırabilir, birlikte kullanılmaları önerilmez. Trisiklik antidepresanlar ve antikolinerjik ilaçlar antihistaminiklerle aditif antimuskarinik etkileşme gösterirler ve bu nedenle glokom veya üriner retansiyonun şiddetlenme riskini artırırlar.