1ilaç

BİARİSON Supozituvar

Novartis

 

Etken Maddeler:

Prokuazon 300 mg

 

Piyasa Şekilleri:

10 supozituvar içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Dozaj hastanın kişisel ihtiyacına ve tedaviye vereceği yanıta göre ayarlanmalıdır. Yetişkinlere önerilen ortalama günlük doz, birkaç defaya bölünerek verilen 600 mg'dır. Bazı hastalarda 900 mg gerekebilir. Akut olgularda gerektiğinde günlük doz, en fazla 7 gün süreyle 1200 mg'a yükseltilebilir. Biarison kapsül tercihen yemek sırasında ya da bir miktar yiyecekle birlikte alınmalıdır. Gastrik hassasiyeti olan hastalara günlük dozun tümü veya bir kısmı rektal yoldan verilebilir. Gündüz uygulanan kapsül tedavisinin yanı sıra gece yatarken uygulanan 1 supozituvar gece ağrıları ve sabahları beliren hareket güçlüğünün çok daha iyi bir şekilde kontrol altına alınmasını sağlar.

 

 

Endikasyonları:

Dejeneratif eklem hastalıkları: Kalça, diz ya da diğer eklemlerin osteoartrozu. Kronik enflamatuvar hastalıklar: Romatoid artrit, ankilozan spondilit. Akut enflamatuvar hastalıklar: Akut gut, siyatik, serviko-brakiyal sendrom, lumbago, tortikolis v.b. gibi akut ağrılı durumlar, omuz ve diğer eklemlerdeki tendinit, bursit, sinovit ve tenosinovit gibi eklem dışı romatizmalar, dejeneratif eklem hastalıkları ile birlikte seyreden ağrılı enflamatuvar krizleri, lokal artiküler veya periartiküler travmalar. Kontüzyonlar, burkulmalarda kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Peptik ülser ve salisilatlara karşı aşırı duyarlılıkta (non-steroid antienflamatuvarların çoğunda olduğu gibi) kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Özgeçmişinde sindirim bozukluğu ya da böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda, dikkatle kullanılmalıdır. Prokuazona karşı belirebilecek gastrointestinal reaksiyonlar, ilacın yiyecekle alınması ya da günlük dozun azaltılmasıyla, genellikle kontrol altına alınabilir. Tüm diğer antienflamatuvar tedavisinde olduğu gibi, uzun süreli prokuazon uygulanmasında da periyodik kan sayımı yapılması önerilir. Gebelik ve emzirme devrelerinde kullanılmamalıdır. Pediyatride uygulanması henüz araştırılmamıştır.

 

Yan Etkileri:

Mide ağrıları, bulantı, karın ağrısı, diyare. Seyrek olarak: Hipotansiyon, taşikardi, başağrısı. Çok seyrek olarak: Hafif allerjik deri reaksiyonları.

 

İlaç Etkileşimleri:

Temel antiromatizmal tedaviyle, kortikosteroidlerle ve aspirinle birlikte kullanılabilir (aspirine aşırı duyarlılığın olmaması halinde). Antikoagülanların etkisini artırdığına dair hiçbir bulgu yoktur.