1ilaç

STARLIX Film Tablet

Novartis

 

 

Formüler > Endokrin > Diyabette Kullanılan İlaçlar > Oral Antidiyabetikler > Diğerleri

Etken Maddeler:

Nateglinid

 

Piyasa Şekilleri:

120 MG 84 FILM TABLET
180 MG 84 FILM TABLET

 

Kullanım Şekli:

Genellikle yemekten 1 dakika önce alınır. Monoterapide doz, 120 mg'dır. Yeterli yanıt alınamazsa doz 180 mg'a çıkarılabilir. İlacın dozu glikoz ile hemoglobin ölçüm sonuçlarına göre ayarlanmalıdır. Kombinasyon tedavisinde idame dozuna ilave olarak metformin kullanılabilir. Kombine tedaviye ihtiyaç duyan hastalarda doz yemeklerden önce 120 mg'dır. Bazı hastalarda 60 mg yeterli olabilir. Çocuklarda kullanılmaz. Ağır karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Hipergliseminin diyet ve egzersizle kontrol altına alınamadığı tip 2 diyabetin tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bileşimindeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlılığı olanlarda, Tip 1 diabetes mellitusda, diyabetik ketoasidozda, gebeler ve bebeğini emziren annelerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Diyet ve egzersiz tedavisi altında olan tip 2 diyabet hastalarında ve oral antidiyabetik kullananlarda, beta bloker kullananlarda hipoglisemi gelişebilir. Araç ve makine kullanılırken hipoglisemi gelişmemesi için tedbir alınmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Hipoglisemi diğer oral antidiyabetik ilaçlarda olduğu gibi en önemli yan etkidir. Karaciğer enzimlerinde yükselmeler ender olarak bildirilmiştir. Deri döküntüsü, kaşıntı ve ürtiker gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları ender olarak bildirilmiştir. Karın ağrısı, hazımsızlık, ishal gibi gastrointestinal şikayetler, baş ağrısı ve solunum enfeksiyonları advers etkileridir.

 

İlaç Etkileşimleri:

İn vitro çalışmalar nateglinidin, bir sitokrom P450 enzimi olan CYP 2C9 (%70) ve CYP 3A4 (%30) tarafından metabolize edildiğini göstermiştir. Nateglinid tolbutamidin in vitro metabolizmasını inhibe etme yeteneğinin de gösterdiği gibi, in vivo güçlü bir CYP 2C9 inhibitörüdür. Glikoz metabolizmasını etkileyen çok sayıda ilaçla etkileşim olasılığı gözönünde bulundurulmalıdır. Oral antidiyabetik ilaçların hipoglisemik etkisi, aralarında NSAID grubunun, salisilatların, MAO inhibitörlerinin ve nonselektif beta adrenerjik blokerlerin etkisiyle güç kazanabilir. Oral antidiyabetik ilaçların hipoglisemik etkisi, tiyazidlerin, kortikosteroidlerin, tiroid ürünlerinin ve sempatomimetiklerin etkisiyle azalabilir. Bu ilaçlardan herhangi biri, nateglinid kullanmakta olan bir hastaya verileceği veya nateglinidle birlikte bu ilaçlardan herhangi birini kullanan bir hasta, söz konusu ilacı bırakacağı zaman; glisemi kontrolünde meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle hasta, yakın gözlem altında bulundurulmalıdır.