1ilaç

NICOTINELL Naneli Sakız

Novartis

 

Formüler > M.S.S > Madde Bağımlılığı Tedavisi > Sigara Bağımlılığı > Nikotin Ürünleri

 

 

Etken Madde(ler):

Nikotin 2 mg

 

Piyasa Şekilleri:

12 sakız
Üretilmiyor
24 sakız
Üretilmiyor

 

 

Kullanım Şekli:

Sakız ile tedavi sırasında sigara tamamen bırakılmış olmalıdır. Kişi sigara içme ihtiyacı hissettiğinde 1 adet sakızı çiğnemelidir. Normalde 8-12 adet günlük miktar, en fazla 25 adete kadar çıkarılabilir.

 

 

Endikasyonları:

Nikotin bağımlılğının tedavisi, sigara bırakmaya yardımcı.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlaç sigara içmeyenlerde, çocuklarda veya arasıra sigara içenlerde kullanılmamalıdır. Hamile ve emziren annelerde kullanılmamalıdır. Diğer kontrendikasyonlar; akut miyokard enfarktüsü, stabil olmayan veya kötüleşen angina pektoris, şiddetli kardiyak aritmiler, yeni geçirilmiş serebrovasküler kaza, plaster tedavisini güçleştirebilecek deri hastalıkları ve nikotine veya tedavi sisteminin bileşenlerine karşı bilinen aşırı duyarlılıktır.

 

Uyarılar:

Nikotin zehirli bir maddedir ve hızlı emildiği takdirde mg dozları öldürücü olabilir. Nikotin aşırı dozuna ait belirtiler görülürse ilaç kullanımına son verilmelidir. Tedavi sırasında erişkin sigara içicilerinin tolere ettikleri dozlar, çocuklarda şiddetli zehirlenme belirtileri meydana getirebilir ve öldürücü olabilir. Kullanmadan önce ve sonra ilaç önemli miktarda nikotin içerir. Hastaya ilaç kullanırken kesinlikle hiç sigara içmemesi ısrarla anlatılmalıdır. İlaç kullanırken sigara içmeye devam ettiği takdirde, kardiyovasküler etkiler dahil, sigara içmeye bağlı istenmeyen etkilerin artabileceği hastalara bildirilmelidir. Nikotinin farmakolojik etkileri ışığında ve bu vakalarda deneyim olmadığından; hipertansiyon, tıkayıcı periferal arter hastalığı, diabetes mellitus, stabil angina pektoris, renal veya hepatik yetmezlik, kalp yetmezliği, serebrovasküler hastalık, hipertiroidizm, peptik ülser gibi vakalarda ilaç ancak riskleri ve yararları dikkatle hesap edilerek kullanılmalıdır. Şiddetli inatçı deri reaksiyonları halinde tedavinin kesilmesi önerilebilir. Alerjik reaksiyonlar: Klinik çalışmalarda transdermal nikotin kullanan az sayıda hastada kontakt sensitizasyon bildirilmiştir. Nikotine kontakt sensitizasyon gelişen hastalar, nikotin içeren diğer preparatlar ile temasta veya sigara içiminde şiddetli reaksiyon görülebileceği hakkında uyarılmalıdırlar. Sigara içmenin insanlarda gebelikte istenmeyen etkileri vardır ve tek başına nikotinin hayvanlarda gebelikte ters etkileri olduğu bilinmektedir. İlaç hamile kadınlarda ve süt veren annelerde kontrendikedir. İlaç tavsiye edildiği gibi kullanıldığında, araç sürme veya makine  kullanma için risk minimaldır.

 

Yan Etkileri:

İlaç sigara içimiyle verilen nikotin ile ilişkili olanlara benzer ters reaksiyonlara neden olabilir. İlacın istenmeyen etkisi uygulama yerindeki deri reaksiyonudur. Deri reaksiyonları flasterin uygulandığı yerde eritem veya kaşıntıdan ibarettir. Uygulama yerinde ödem, yanma hissi, su toplaması, döküntü veya çimdiklenme hissi gibi reaksiyonlar bildirilmiştir. Çok ender olarak ürtiker, anjiyonörotik ödem ve dispne bildirilmiştir. Klinik bir çalışmada en çok bildirilen semptomlar: Uygulama yerinde reaksiyon, baş ağrısı, soğuk algınlığı ve nezle benzeri semptomlar, Dismenore, uykusuzluk, bulantı, kas ağrısı, sersemlik. Kadın deneklerin ilaç ile nedensel ilişkisine bakılmaksızın istenmeyen etkiler de; karın ağrısı, dispepsi, alerji, motor disfonksiyon, öksürme, anormal rüya görme, artritdir. Anksiyete, duygusal değişkenlik, iritabilite, kabızlık, diyare, diş ağrısı, eklem ağrısı, sırt ağrısı, farenjit, rinit, sinüzit, üst solunum yolları semptomları, uyku hali, azalmış konsantrasyon, kusma, göğüs ağrısı, halsizlik, ağrı, kan basıncı değişiklikleri, bronşit, döküntü, herpetik döküntü, kulak ağrısı, sıcak basması, lokal ödem, kilo artışı, ekstrasistoller, hipertansiyon, palpitasyon, gastrik ülser, ağız kuruluğu , gaz, jinjivit, disfaji, anormal dışkı, tiroid bozuklukları, lenf bezi hassasiyeti, ajitasyon, iştah artması, bacak krampları, migren, kaşıntı, terleme artışı, ürtiker ve akne  daha az oranda bildirilmiştir.