1ilaç

MIOCHOL-E İntraoküler Solüsyon

Novartis

 

Etken Maddeler:

Asetilkolin klorür 20 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

2 ml'lik 1, 2 ml'lik 12 üst bölmede elektrolit içeren solüsyon, alt bölmede steril liyofilize toz içeren bileşik flakon.

 

Kullanım Şekli:

Asetilkolin klorür stabil olmayan bir madde olduğu için solüsyon kullanılacağı anda hazırlanmalıdır. Bir veya birkaç sutürden önce veya sonra gözün ön odacığına yavaş ve iris yüzeyine paralel ve pupil kenarına teğet olarak enjekte edilir. Eğer mekanik bir engel yoksa, pupil birkaç saniyede daralmaya başlar ve periferal iris ön odanın açısından çekilir. İlacın etkisini değiştiren miyozisi engelleyecek bir anatomik engel bulunmamalıdır. 0.5-2 ml miyozisi sağlamak için yeterli olmaktadır. Katarakt operasyonu süresince yalnızca lens çıkarıldıktan sonra kullanılır.

 

 

Endikasyonları:

Katarakt operasyonunda intraoküler Iens yerleştirilmesini takip eden saniyelerde ve penetran keratoplastide miyozis sağlamak için iridektomi ve hızlı miyozisin gerekli olduğu diğer anterior segmen operasyonIarında kullanılır.

 

Uyarılar:

Katarakt ameliyatı süresince yalnızca, implantın yerleştirilmesinden hemen sonra kullanılmalıdır. Katarakt operasyonu süresince, yalnızca lens çıkarıldıktan sonra kullanılır.

 

Yan Etkileri:

Sık olmamakla birlikte, intraoküler asetilkolin kullanımı ile korneal ödem, korneal bulutlanma, korneal dekompenzasyon bildirilmiştir. Nadiren, sistemik absorbsiyona bağlı olarak bradikardi, hipotansiyon, kızarıklık, aşırı terleme ve solunum güçlüğü bildirilmiştir.