1ilaç

MIACALCIC Ampul

Novartis

 

Etken Maddeler:

Salmon kalsitonin (Salkatonin) 100 IU/ml

 

Piyasa Şekilleri:

1 ml'lik 5 ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Hiperkalsemik krizin acil tedavisi: i.v. damla yöntemi, enfüzyon uygulamanın en etkili yoludur. Kg başına günlük 5-10 IU yavaş i.v. olarak 500 ml serum fizyolojik içinde en az 6 saatte uygulanır veya 2-4 doza bölünerek gün içinde yavaş i.v. verilir. Kronik hiperkalsemi: Hastanın klinik durumuna ve biyokimyasal yanıtına göre ayarlanmalıdır. Genelde uygulama günde 1 veya 2 kez i.m. veya s.c. verilen 5-10 IU/kg şeklindedir. Osteolize bağlı kemik ağrısı: Dozaj hastanın ihtiyacına göre ayarlanmalıdır. Günlük doz 100-200 IU'dir ve i.v. infüzyon şeklinde veya günde 1-2 kez i.m. ya da s.c. olarak uygulanabilir. Paget hastalığı: i.m. veya s.c. yolla, hastalığın şiddetine bağlı olarak hergün veya gün aşırı 100 IU uygulanır. En az 3 ay devam edilmelidir. Postmenopozal osteoporoz: Başlangıç tedavisi için her gün 100 IU s.c. veya i.m.'dir. Tedavi süresi hastanın yanıtına göre ayarlanmalıdır. İdame tedavide hastalığın şiddetine göre hergün veya gün aşırı 50-100 IU s.c. veya i.m. uygulanır. Nörodistrofik bozukluklar: 2-4 hafta süreyle s.c. veya i.m. günlük 100 IU. Klinik tablonun durumuna göre 6 hafta daha, haftada 3 kez 100 IU uygulanabilir. Akut pankreatit: i.v. infüzyon yoluyla 24 saatte 300 IU şeklinde 6 güne kadar uygulandığında konservatif tedaviye iyi bir yardımcıdır.

 

 

Endikasyonları:

Osteoporoz (postmenapozal osteoporozun erken ve ilerlemiş safhaları, senil osteoporoz, sekonder osteoporoz, örn. kortikosteroid ya da immobilizasyona bağlı); osteoliz ve/veya osteopeniye bağlı kemik ağrıları; kemiğin paget hastalığı (osteotis deformans), özellikle kemik ağrısı, nörolojik komplikasyonlar, progresif kemik lezyonlu olgular, tam olmayan ya da tekrarlanan kırıklar, serum alkali fosfataz ve üriner hidroksiprolin atılımı artışıyla belirgenleşen artmış kemik dönüşümlü olgular varlığında; hiperkalsemi (meme, akciğer veya böbrek karsinomu, miyelom ve diğer malignitelere sekonder durumda tümoral osteolize bağlı; hiperparatiroidizm, immobilizasyon ve D vitamini intoksikasyonlarına bağlı oluşan kronik olguların etkinlik sağlanana kadar uzun süreli tedavisi); nörodistrofik hastalıklar (örn. Sudeck hastalığı).

 

 

Kontrendikasyonları:

Kalsitonine karşı bilinen aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Kalsitonin hayvanlarda plasenta engelini geçmez, ancak gebe kadınlarda yeterli deneyim yoktur. anne sütüne geçtiğine dair bazı bulgular olduğundan tedavi sırasında emzirme önerilmez. Çocuklarda uzun süreli kullanıma dair yeterli veri bulunmadığından, tıbbi açıdan zorunlu görülmedikçe çocuklarda birkaç haftadan fazla uygulanmamalıdır. İntranazal kalsitonin uygulanan kronik rinitli hastalarda ilacın absorpsiyonunda artma olabileceğinden gözetim altında tutulmalıdır. Peptid yapıda olmasından dolayı sistemik allerjik reaksiyon olasılığı vardır. Buna eğilimi olan hastalarda tedavi öncesi deri testleri yapılmalıdır. Uzun süreli tedavi altındaki bazı hastalarda kalsitoninlere karşı antikor gelişebilir, fakat klinik etkinlik genellikle etkilenmez. Hastalara, baş dönmesi veya diğer SSS belirtileri olduğunda araç veya herhangi bir makine kullanmamaları söylenmelidir.

 

Yan Etkileri:

Sık sık bulantı, sıcak basması (ender olarak hipertansiyon ve taşikardiyle birlikte ortaya çıkar); bazan kusma, diyare, abdominal şikayetler, sık şekilde idrara çıkma, poliüri; ender olarak iştahsızlık, baş ağrısı, baş dönmesi, avuç içlerinde ve ayak tabanlarında duyarlılık dahil olmak üzere parestezi, metalik tat, deride döküntü, ürtiker, kaşıntı, ateş, üşüme, titreme, halsizlik, asteni; çok ender olarak şok, anjiyoödem, larengospazm, dispne dahil olmak üzere allerjik/anafilaktik reaksiyonlar, hipertansiyon, herhangi bir klinik önemi olmayan tetanik semptomlar ve geçici hipokalsemi görülebilir. En sık rastlanan bulantı ve sıcak basması, tedaviye devam edilidğinde hastaların çoğunda düzelmektedir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur.