1ilaç

NOTİDİN Film Tablet

Nobel

 

Etken Madde(ler):

Famotidin 40 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 film tablet

 

Kullanım Şekli:

Duodenal ülser tedavisinde başlangıçta gece yatmadan önce 4-8 hafta süreyle 1 tablet ve daha sonra 6 ay süreyle 1/2 tablet kullanılır. Benign mide ülserinde günlük doz gece yatmadan önce 5-6 hafta kullanılan 1 tablettir. Zollinger-Ellison sendromunda başlangıçta 4x1/2 tablet ve daha sonra artırılan dozlar kullanılır.

 

 

Endikasyonları:

Mide ülseri, duodenum ülseri, mide ve duodenum ülserlerinin nükslerinin profilaksisi, gastroösofajial reflü hastalığı ve buna bağlı reflü ösofajit tedavisinde, Zollinger-Ellison sendromu gibi aşırı mide asidi sekresyonu görülen hastalıklarda endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Famotidine aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Famotidin laktasyon döneminde kullanılmaz ve 18 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmez. Gastrik ülserde, famotidin ile tedaviye başlamadan önce ülserin habis olup olmadığı saptanmalıdır. Mide kanserinde, H2 histamin antagonistleri, mide kanseri semptomlarını hafifletmekte ve bu şekilde teşhisini geciktirdiğinden, habis yapılı ülserler tedavinin dışında tutulmalıdır. Böbrek fonksiyon yetersizliğinde tedbirli kullanılmalıdır. Kreatin klirensinin 10 ml/dakikanın altına düşmesi halinde günlük dozaj azaltılmalıdır. Gebelerde kullanılması mutlaka gerekiyorsa tıbbi kontrol altında verilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Nadiren baş ağrısı, baş dönmesi, kabızlık veya diyareye rastlanabilir. Daha nadir olarak ağız kuruluğu , mide bulantısı, deri kızarıklıkları, karın ağrısı, iştahsızlık ve yorgunluğa neden olabilir. Kaşıntı, ürtiker, karaciğer enzimlerinde anormallikler, kolestatik sarılık, anaflaksi, anjiyoödem, artralji, ateş, çarpıntı, asteni, orbita ödemi, konjonktivada kızarıklık, parestezi, grandmal epilepsi, depresyon, anksiyete, libido azalması, bronkospazm, kulak çınlaması, tat almada bozukluk, yüzde kızarıklık, trombositopeni görülebilir.