1ilaç

İRDA Film Tablet

Nobel

 

Etken Madde(ler):

İrbesartan

 

Piyasa Şekilleri:

75 mg: 28 film tablet, 150 mg: 28 film tablet, 300 mg: 28 film tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

İrda'nın tavsiye edilen başlangıç dozu günde bir defa 150 mg'dır. İrda yemeklerle veya yemeklerden bağımsız olarak uygulanabilir. Günlük doz gerekir ise bir kez alınan 300 mg'a artırılabilir. Tedaviye düşük doz diüretik ilave edilebilmektedir. Hidroklorotiyazidin aditif etkiye sahip olduğu gösterilmiştir. Günlük azami dozda (bir kez alınan 300 mg) ile istenen tedavi düzeyi sağlanamayan hastalarda daha yüksek doz ile etkide artış sağlamak olası değildir. İrda diğer antihipertansif ilaçlar ile birlikte kullanılabilmektedir. Volüm ve Tuz Deplesyonlu Hastalar: İntravasküler hacim azalması veya aşırı sodyum kaybı olanlarda (örneğin, yüksek doz diüretikler ile tedavi edilmiş olanlar veya diyaliz hastaları) tedaviye 75 mg gibi daha düşük bir ilk doz ile başlamak önerilmektedir. Tip II diyabeti ve hipertansiyonu olan nefropatili hastalarda günlük doz 300 mg'dır.

 

 

Endikasyonları:

Hipertansiyon tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bileşimindeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlılığı olanlar ile gebelik ve laktasyonda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Diyare veya kusma, diyette tuz kısıtlaması, yoğun diüretik tedavisi sonucu sıvı ve/veya sodyum kaybı olan hastalarda tedaviye başlanmasından önce, mevcut sodyum ve/veya sıvı açığı düzeltilmelidir. Bilateral böbrek arterlerinde daralma olan ya da çalışan tek böbrek arterinde daralma bulunan hastalarda renin-anjiyotensin-aldosteron sistemini etkileyen ilaçların kullanılması ciddi hipotansiyon ve böbrek yetersizliği riskini artırır. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kullanılması durumunda serum potasyum ve kreatinin düzeylerinin periyodik olarak izlenmesi önerilmektedir. Yakın dönemde böbrek transplantasyonu yapılan hastalarda kullanımına ilişkin deneyim bulunmamaktadır. Riskli hastalarda serum potasyum seviyesinin düzenli olarak takibi önerilmektedir. Aort veya mitral kapak daralması yada obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopatisi olan hastalarda özel bir dikkat gösterilmelidir. Primer aldosteronizmi olan hastalarda kullanımı önerilmemektedir. Herhangi bir antihipertansif ajanda olduğu gibi, iskemik kardiyopati ya da iskemik kardiyovasküler hastalığı olanlarda kan basıncının aşırı derecede düşmesi miyokard enfarktüsüya da strok ile sonuçlanabilir.

 

Yan Etkileri:

%1'den daha az sıklıkla bildirilen yan etkiler: Yüzde kızarma, baş ağrısı, kas iskelet travması, hipotansiyon ya da ortostatik hipotansiyon, sersemlik, baş dönmesidir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Diğer antihipertansif ajanlar, irbesartanın hipotansif etkisini artırabilir. Serum potasyum seviyesini artıran diğer ilaçlarla birlikte kullanımının serum potasyumda artışa yol açabileceğini göstermiştir. Lityum ile birlikte kullanımda serum lityum seviyelerinin dikkatli takibi önerilmektedir.