1ilaç

TYLOL Cold Şurup

Nobel

Önemli:

Bu ürün KONTROLE TABİ olup normal reçete ile verilerek reçete kayıt defterine kaydedilmesi gereken ürünlerdendir.

 

 

Etken Madde(ler):

Asetaminofen (Parasetamol) 160 mg/5 ml, Klorfeniramin maleat 1 mg/5 ml, Dekstrometorfan HBr 5 mg/5 ml, Psödoefedrin HCl 15 mg/5 ml

 

Piyasa Şekilleri:

100 ml'lik ambalaj
Üretilmiyor

 

 

Kullanım Şekli:

Gerekli oldukça her 4-6 saatte bir verilmek üzere, 6-11 yaş arasında 10 ml olarak kullanılır. 24 saatlik sürede 4 dozun üstüne çıkılmamalıdır. 6 yaşın altındaki çocuklarda doktor kontrolünde kullanılması önerilir.

 

 

Endikasyonları:

Öksürük, nazal konjesyon, burun akıntısı, aksırık, nezleye bağlı ateş ve baş ağrısı, basit ağrılar, saman nezlesi gibi semptomların etkili bir şekilde geçici olarak giderilmesi amacıyla kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlacın içindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlık hallerinde, ağır karaciğer ve böbrek hastalığı olanlarda, son iki hafta içinde monoamin oksidaz (MAO) inhibitörü alanlarda kullanılmalıdır.

 

Uyarılar:

Çocuklarda 7 günden fazla süreyle kullanılmamalıdır. Ateş 3 günden fazla sürer, 5 gün içinde şikayetler iyileşmez, yenileri eklenir veya şikayetlere ateş eşlik ederse doktora danışılmalıdır. İlaç, baş dönmesine veya bazı durumlarda eksitabiliteye yol açabilir. Doktor tarafından önerilmedikçe kalp hastalığı, tiroid hastalığı, diabet, astma, glokom veya kan basıncı yüksekliği olan çocuklarda kullanılmamalıdır. İnatçı öksürük ciddi bir rahatsızlığın belirtisi olabilir. Öksürük bir haftadan fazla sürer, tekrar ortaya çıkar veya öksürüğe ateş, kızarıklık veya inatçı baş ağrısı eşlik ederse hemen doktora başvurulmalıdır. İlaç, aşırı balgamın eşlik ettiği veya astma gibi durumlarda oluşabilecek inatçı ve kronik öksürüklerde doktora danışılmadan kullanılmamalıdır. Kan basıncı yüksekliği veya depresyon için ilaç tedavisi gören çocuklarda ilacı kullanmadan önce doktora danışılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Parasetamol tedavi dozlarında toksik etki göstermez. Nadiren ürtiker, kaşıntılı makulopapüler kızarıklık gibi duyarlılık reaksiyonları ile yüksek doz ve uzun süreli kullanımlarda trombositopeni, lökopeni ve pansitopeni yapabilir. Çok nadir olarak nötropeni, trombositopenik purpura ve agranülositoz bildirilmiştir. Klorfeniramin maleat ile sedasyon ve antimuskarinik etkiler ortaya çıkabilir. Dekstrometorfan ile görülen nadir yan etkiler arasında, baş dönmesi ve gastrointestinal bozukluklar sayılabilir. Psödoefedrin ile görülen yan etkiler nadirdir. Uyku bozuklukları gibi santral sinir sistemi eksitasyon semptomları oluşabilir. Nadiren halüsinasyonlar bildirilmiştir. İrritasyonun eşlik edip etmediği deri döküntüleri, özellikle prostat büyümesi olanlarda üriner retansiyon oluşabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Parasetamol yüksek dozda ve uzun süreli kullanımda antikoagülan ilaçların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli ve yüksek dozlarda alınan parasetamol; kumarin, indandion deriveleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir. İlaç kan basıncı yüksekliği olan ve antidepresan (MAO inhibitörleri) tedavi gören çocuklarda doktora danışmadan kullanılmamalıdır.