1ilaç

TOBEL Ampul

Nobel

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Aminoglikozidler > Tobramisin

 

 

Etken Madde(ler):

Tobramisin 80 mg

 

Piyasa Şekilleri:

2 ml'lik 1 ampul

 

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz 3 eşit kısımda uygulanan 3-5 mg/ kg'dır. Renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda 1 mg/kg yükleme dozundan sonra azaltılmış dozlar uygulanır. Yeni doğan ve süt çocuklarında günde 6-7.5 mg/kg 3-4 defada ve prematürelerde günde 4 mg/kg hesabıyla 2 defada uygulanır.

 

 

Endikasyonları:

E. coli, Pseudomonas türlerinin, Klebsiella-Enterobacter-Serratia türlerinin, Proteus (indol pozitif ve negatif) ve Gram-negatif organizmalarla beraber olan Staph. aureus'un duyarlı suşlarının etken olduğu aşağı solunum yolu enfeksiyonları; Pseudomonas türlerinin, E. coli, Klebsiella-Enterobacter türlerinin, Proteus türlerinin, grup D streptokokların ve Gram-negatif organizmalarla beraber bulunan Staph. aureus'un duyarlı suşlarının etken olduğu yanıklar da dahil olmak üzere deri, kemik ve yumuşak doku enfeksiyonları; Pseudomonas türlerinin, Klebsiella-Enterobacter-Serratia türlerinin, E. coli, Proteus türlerinin (indol-pozitif ve negatif), Providencia, Citrobacter türlerinin, grup D streptokokların ve Gram-negatif organizmalarla beraber bulunan Staph. aureus'un duyarlı suşlarının neden olduğu ürogenital sistem enfeksiyonları; Pseudomonas türlerinin, E. coli ve Klebsiella türlerinin duyarlı suşlarının etken olduğu peritonit de dahil olmak üzere gastrointestinal sistem enfeksiyonları; Klebsiella-Enterobacter türlerinin E. coli ve Pseudomonas türlerinin duyarlı suşlarının etken olduğu menenjit de dahil olmak üzere santral sinir sistemi enfeksiyonları; Pseudomonas türlerinin, Klebsiella-Enterobacter-Serratia türlerinin, E. coli ve Proteus türlerinin meydana getirdiği septisemi olgularında endikedir. Kültür ve duyarlılık testleri yapılmalıdır. Duyarlılık testlerinin sonuçları alınmadan tedaviye başlanabilir. Patojen organizmanın saptanamadığı şüpheli neonatal sepsis olgularında tobramisin, penisilin ve sefalosporinlerle birlikte uygulanabilir. Eğer duyarlılık testleri enfeksiyona neden olan organizmanın tobramisine dirençli olduğunu gösterirse, başka bir uygun antibiyotik uygulanmalıdır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Tobramisine aşırı duyarlılık reaksiyonu gösterenlerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Tobramisin ile tedavi edilen hastalar sıkı bir klinik gözlem altında tutulmalıdır. Tobramisin uygulanışı sırasında vestibüler ve işitme toksisitesi meydana gelebilir. 8. sinirde fonksiyon bozukluğunun böbrek yetmezliği olan hastalarda meydana gelme olasılığı yüksektir. Özellikle uzun süre ve önerilen dozun üzerinde kullanıldığı durumlarda bu olasılık artar. Böbrek fonksiyon bozukluğu şüphe edilen hastalara renal ve 8. sinir fonksiyon testleri yapılmalıdır. Ayrıca oligürisi olan ve azot retansiyonu (yüksek BUN, NPN veya kreatinin) şüphe edilen hastalara da aynı fonksiyon testleri uygulanmalıdır. Renal yetmezlik, vestibüler ve/veya işitme fonksiyonlarında bozulma belirtileri doz ayarlamasını veya tedavinin kesilmesini gerektirir. Yüksek doz veya toksik reaksiyon hallerinde, peritoneal dializ veya hemodializ vasıtasıyla tobramisin kandan elimine edilebilir. Tobramisin kan düzeyleri mümkün oldukça ve gerektiğinde kontrol edilmelidir ve 12 mcg'ın üzerindeki serum düzeylerinden kaçınılmalıdır. Tobramisinin gebelikte kullanım güvenliği henüz kanıtlanmamıştır. Tobramisin ile tedavi sırasında duyarlı olmayan mikroorganizmalar üreyebilir. Tedavi sırasında süperenfeksiyon oluşursa, gerekli önlemler alınmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Yan etkilerin, özellikle yüksek doz uygulanışta veya uzun süreli tedavilerde 8. sinirin hem vestibüler hem de işitme dallarında belirdiği bildirilmiştir. Belirtiler baş dönmesi, vertigo, tinnitus, kulaklarda gürültü ve işitme kaybı olarak görülebilir. Tobramisine bağlı olan diğer yan etkiler serum transaminazlarında (SGOT, SGPT) ve serum bilirubin düzeyinde yükselme , anemi, granülositopeni, trombositopeni, ateş, döküntü, kaşıntı, bulantı, kusma, baş ağrısı ve letarjidir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Diğer antibiyotiklerle beraber kullanılması, renal yetmezlik veya nörolojik bozukluklar meydana getirebilir. Özellikle streptomisin, neomisin, kanamisin, gentamisin, sefaloridin, paromomisin, viomisin, polimiksin B, ve colistin gibi antibiyotiklerin aynı zamanda kullanılmasından kaçınılmalıdır. Tobramisin, sürekli olarak kuvvetli diüretiklerle beraber kullanılmamalıdır. Çok yüksek doz (40 mg/kg) tobramisin uygulanan kedilerde solunum felci ve nöromüsküler blokaj meydana geldiği bildirilmiştir. Bu fenomenin insanlarda da oluşabileceği olasılığını, süksinilkolin ve tübokürarin gibi nöromüsküler blokaj yapıcı ajanlar kullanan hastalara aynı anda tobramisin uygularken göz önünde bulundurmak gerekir.