1ilaç

LİPOFEN SR Mikropellet Kapsül

Nobel

 

Etken Madde(ler):

Fenofibrat 250 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 mikropellet kapsül, 20 mikropellet kapsül içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Lipofen SR mikropellet kapsül için önerilen günlük başlangıç dozu 250 mg'dır. Yaşlı hastalarda normal erişkin dozu önerilir. Lipofen SR mikropelet kapsül, boş mideden absorbsiyonu daha az olduğu için gıdalara birlikte alınmalıdır. Diyetle ilgili kısıtlamalara tedavi süresince uyulmalıdır. Serum lipid değerleri ölçülerek tedavinin sonuçları değerlendirilmelidir. Gerekiyorsa günlük doz 2'ye bölünmüş olarak 500 mg'a çıkarılmalıdır. Fenofibrat tedavisini takiben serum lipid düzeyleri hızla düşer. Ancak üç aylık tedaviden sonra yeterli cevap alınmamışsa tedavi kesilmelidir. Çocuklarda doz 5 mg/kg/gün olacak şekilde ayrlanmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Tip IIa, IIb, III, IV ve V (Fredrickson Sınıflaması) hiperlipoproteinemilerde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Ciddi karaciğer fonksiyon bozukluklarında, safra kesesi hastalıklarında, ciddi böbrek hastalıklarında ve içerdiği maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık hallerinde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Böbrek fonksiyon bozukluklarında dozu  kreatinin klirensine göre azaltılmalıdır. Kreatinin klirensi 60 ml/dk ise günlük doz 200 mg, kreatinin klirensi 20 ml/dk ise günlük doz 100 mg olacak şekilde uyarlanmalıdır. Diğer hipolipidemik ilaçlar gibi kronik fenofibrat uygulaması rodentlerde hepatik tümör oluşumuna yol açabilir. Karaciğer üzerine hepatotoksik etki gösterebilir. Hamilelerde ve emziren annelerde kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Tedavi sırasında ortaya çıkan yan etkiler genellikle hafif ve geçicidir. Nadir görülürler. En sık görülen yan etkiler gastrointestinal rahatsızlıklar, deri döküntüleri, baş ağrısı, baş dönmesi ve vertigodur. Seksüel güçsüzlük ve kas krampları daha az sıklıkla ortaya çıkabilir. Safra taşı oluşumunu artırdığına dair herhangi bir veri yoktur. Serum transaminazlarında hafif artış olabilir. Bu artış nadiren tedaviye bağlı olarak oluşur.

 

İlaç Etkileşimleri:

Antikoagülan tedavi uygulanan hastalarda antikoagülan ilaç dozu tedavinin başlangıcında 1/3 oranında  azaltılmalı, daha sonra gerekiyorsa doz ayarlaması aşamalı olarak yapılmalıdır. Fenofibrat ile diğer ilaçlar arasında klinik etkileşme bildirilmemiştir. Ancak, in vitro çalışmalarda fenofibratın fenilbutazonu proteinlere bağlanma noktasında uzaklaştırdığı gözlenmiştir. Diğer fibratlar gibi, fenofibrat rodentlerde, yağ asidi metabolizmasında görev alan mikrozomal koruma fonksiyonlu oksidazları indükler ve bu enzimlerle metabolize olan ilaçlar ile etkileşmeye girebilir.