1ilaç

NEVPARİN Flakon IV

Mustafa Nevzat

 

Etken Madde(ler):

Heparin sodyum 5000 IU/ml

 

Piyasa Şekilleri:

5 ml'lik 1 flakon i.v. içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük heparin dozu 40000 IU'den az olmamalıdır. Hafif ve orta dereceli olgularda günlük doz 3-4 kez i.v. yolla 8-10 ml'dir. Ağır trombozlarda ve embolilerde günlük doz tercihen 6 saatte bir 4 enjeksiyona pay edilmiş olarak 16 ml'ye kadar çıkılabilir. İdame doz günde en az 8 ml'dir.

 

 

Endikasyonları:

Tromboz, tromboz tehdidi, emboli, kalp enfarktüsü ve postoperatif trombozların önlenmesinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Ağır trombositopeni, ağrı böbrek yetmezliği, hemorajik diatez (her çeşit), malign hipertansiyon (sistolik 200 mm Hg'den yukarısı), gastrointestinal ülser, göz, beyin ve omurilik ameliyatları, subakut bakteriyel endokarditte ve heparine aşırı duyarlılıkta kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Hepatopati mevcudiyetinde (heparine hassasiyet artar) veya prostat, karaciğer ve safra yolları ameliyatlarından sonra kullanılırken çok dikkatli olunmalıdır. Heparin kullanmakta olan hastalarda, heparinin neden olduğu geri dönüşümsüz trombosit kümelenmesi sonucunda, beyaz pıhtı sendromu olarak adlandırılan yeni trombüs oluşumuyla karşılaşılabileceği bildirilmiştir. Bu gelişim, ciddi tromboembolik komplikasyonlara neden olabilir. Dolayısıyla, trombositopeniyle ilişkili bir tromboz geliştiğinde heparin kullanımı hemen kesilmelidir. Sürekli heparin tedavisinin kaçınılmaz olduğu durumlarda, negatif in vitro trombosit kümelenme testi sonrasında heparin uygulamasına bir başka bölgeden devam edilebilir. Trombosit sayısı mutlaka izlenmelidir.

 

Yan Etkileri:

Önemsiz hemorajiler veya küçük hematomlar için heparin kürünü kesmeye gerek yoktur. Buna karşın ağır hemorajilerde heparin bırakılmalı ve henüz kanda bulunan heparin de Protamin sülfat enjeksiyonlarıyla  nötralize edilmelidir. Antikoagülan tedavi devam ettikçe mümkünse başka ilaçların i.m. enjeksiyonundan kaçınılmalıdır. Gerekirse intravenöz yol kullanılmalıdır. Heparin tedavisinden sonra görülebilecek alopesi, spontan olarak reversibldir. Uzun süre kullanıma bağlı osteoporoz, kutanöz, nekroz, geçici alopesi, priapizm, trombositopeni, hipersensitivite, en sık olarak ateş, titreme, ürtiker görülebilir. Ayrıca baş ağrısı, kusma, astım ve kanama, serum transaminazlarında geçici artış görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Dikumarol ve varfarin sodyum gibi oral antikoagülanların etkisini artırabilir. Dekstran, asetilsalisilik asit, fenilbutazon, indometazin, dipridamol gibi platelet inhibitörleriyle etkileşime girebilir. Digital, nikotin, tetrasiklin ve antihistaminiklerle etkileşebilir. Alkolle birlikte kullanılmamalıdır.