1ilaç

SİMELGAT Plus Çiğneme Tableti

Münir Şahin

 

Etken Madde(ler):

Magaldrat 480 mg, Simetikon 20 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 çiğneme tableti

 

 

Kullanım Şekli:

Hiperasidite durumlarında günde 3-4x1-2 tablet alınır. 12 yaşından küçük çocuklara önerilmez.

 

 

Endikasyonları:

Peptik ülser tedavisinde ve gastrit, peptik özofajit, gastrik hiperasidite, hiatal hernie ve peptik ülser teşhisleriyle ilgili hiperasidite rahatsızlıklarının semptomatik olarak giderilmesinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Magnezyum içeren antasitlerin ileri safhada böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılması, hipermagnezemi riski nedeniyle kontrendikedir. Alüminyum ya da magnezyum içeren antasitler apandisit şikayeti olan hastalarda kontrendikedir. Bu antasitler laksatif ve konstipasyon etkileri nedeniyle perforasyona ya da yırtılmaya neden olabilirler. Alüminyum içeren (alüminyum fosfat içerenler dışında) antasitlerin hipofosfatemi hastaları tarafından kullanımı, alüminyum tuzlarının fosfatı baglayıcı etkileri nedeniyle kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Kronik böbrek fonksiyonu yetmezliği olan hastalarda hiperalüminemi oluşabilir. Bu durum diyaliz osteomalasi veya bunun daha kötüye gitmesiyle sonuçlanabilir ve diyaliz ensefalopati gelişimine yardım edebilir. Magnezyum içeren antasitlerin hafif ile orta şiddette böbrek bozukluğu olan hastalar tarafından kullanımı hipermagnezemi riskinin olası artışı nedeniyle dikkatle gözlenmelidir. Uzun süre ya da yüksek dozda alüminyum içeren antasitlerin kullanımı (alüminyum fosfat içerenler dışında) hipofosfatemi oluşumuna neden olabilir. Bu özellikle fosfattan fakir gıdalarla beslenen hastalarda daha belirgindir. Kronik antasit terapisi uygulanan hemodiyalizdeki hastaların bir ya da iki aylık aralar ile serum fosfat düzeyleri saptanmalıdır. Gebe kadınlar üzerinde yeterli çalışmalar yoktur. Ancak, alüminyum ve magnezyum içeren antasitler yüksek dozlardan kaçınıldığı sürece gebeliğin son altı ayında kullanılabilir. Fakat gerçekten gerekiyorsa kullanılmalıdır. Laktasyonda verilmemesini gerektiren bir kanıt yoktur. Fakat emzirmekte olan annelere verilirken, gerekli uyarılar yapılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Magnezyum içeren antasitler diyareye; alüminyum içerenler ise konstipasyona neden olabilirler.

 

İlaç Etkileşimleri:

Alüminyum-magnezyum içeren antasitlerle birlikte alınan bir çok ilacın emilim miktar ve hızı artar ya da azalabilir. Genel bir kural olarak antasit alımının ilk bir-iki saati içinde ağız yolundan hiç bir ilaç alınmamalıdır. Antimuskarinikler, fenotiyazinler, digoksin, fluorid, diflunisal, indometazin (aspirin ve tolmetin hariç), naproksen, izoniazid, fosfat, prednizon, H2 antagonistleri, sülfadiazin, tetrasiklinler, demir tuzları, diazepam, klordiazepoksit, dikumarol, fenobarbital, amfetamin, efedrin, psödoefedrin, kinidin, levodopa, nitrofurantoin ve yağda çözünen vitaminler antasitlerle etkileşebilirler. Antasit terapisi sırasında idrarda bir alkalileşme görülürse, bu durum plazma kinidin düzeyinde yükselmeye ve olası toksisiteye neden olabilir.