1ilaç

MERSOL Solüsyon

Merkez Lab.

 

Etken Maddeler:

Merkürokrom 2 %

 

Piyasa Şekilleri:

30 ml, 500 ml, 50 ml'lik şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Hastalıklı bölgeye haricen uygulanır.

 

 

Endikasyonları:

Bakteriyostatik ve antiseptiktir. Etken maddesi yüksek tesirli organik bir civa bileşiğidir. Deri ve yaralar için non irritan, non-toksik olduğundan yakma hissi ve acı vermez, kullanma kolaylığı ile emniyetle kullanılabilir. Patojenik bakterilere karşı yüksek etkilidir. Ameliyat sahalarının dezenfeksiyonunda dokuları tahriş etmediği için kullanılabilir. Özel rengi ameliyat mahallini belirlemesi bakımından ayrıca tercih nedeni olmaktadır. Yaralanmalarda, sivilcelere, sıyrık, kesik vs. gibi durumlarda yaralı bölgeye tatbik edildiğinde dezenfeksiyonu sağlar.