1ilaç

OSTRAM Efervesan Tablet

Merck

 

Etken Maddeler:

Kalsiyum karbonat

 

Piyasa Şekilleri:

2500 mg (1000 mg): 20 efervesan tablet, 1250 mg (500 mg): 20 efervesan tablet içeren polipropilen tüplerde.

 

Kullanım Şekli:

Ostram efervesan tabletler bir bardak suda eritilerek uygulanırlar. Tedavi amaçlı, replasmana yönelik kalsiyum erişkinlerde, hamilelerde, emziren annelerde ve 3 yaşından büyük çocuklarda günde 1000 mg dozunda kullanılır. Bu doz günlük kalsiyum gereksiniminin yaklaşık %70'idir. 3 yaşından küçük çocuklarda ise önerilen günlük kalsiyum dozu 500 mg'dır. Ağır kalsiyum eksikliği vakalarında günde iki kez 1000 mg dozunda kullanılmalıdır. Hamilelerde doktor tavsiyesine göre günde maksimum 2500 mg'a kadar güvenle kullanılabilmektedir.

 

 

Endikasyonları:

Değişik kaynaklı osteoporozlarda (postmenopozal, yaşlılık, kortikosteroid kullanımına bağlı, gastrektomi veya hareketsizlik sonucu) sıklıkla tamamlayıcı tedaviyle kombine olarak, pre ve postmenopozal kemik demineralizasyonunun önlenmesi, raşitizm ve osteomalazi tedavisine ek olarak, gizli tetani (akut durumların tedavisi için düşük dozlar), kadınların gebelik ve emzirme dönemleriyle çocukların büyüme ve gelişme devrelerinde artan kalsiyum gereksiniminin karşılanmasında, alerjik durumlarda (destekleyici tedavi olarak) kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlaca aşırı duyarlılık, hiperkalsemi (örn. hiperparatiroidizm, aşırı dozda D vitamini alımı, plazmasitoma gibi dekalsifiye tümörler, kemik metastazları), şiddetli hiperkalsiüri, ağır renal yetmezlik durumlarında kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Hiperkalsiürili hastalarda, böbrek fonksiyon bozukluğu ya da üriner taş olgusu geçmişi bulunanlarda idrarda kalsiyum atılımının izlenmesi gereklidir. Gerektiğinde doz azaltılmalı ya da tedaviye son verilmelidir. Üriner taş oluşumuna eğilimli hastaların bol miktarda sıvı almaları önerilir. Kalsiyum tedavisi süresince, yüksek doz D vitamini alınmasından kaçınılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Nadir olgularda hafif gastrointestinal rahatsızlıklar (şişkinlik, kabızlık veya diyare) oluşabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Kalsiyum oral tetrasiklinlerin ve florür müstahzarlarının absorpsiyonunu azaltabilir. Bunlarla birlikte kullanıldığında 3 saatlik bir ara bırakılmalıdır. D vitaminiyle birlikte kullanıldığında, kalsiyumun absorpsiyonunda artış görülür. Kalsiyumun gastrointestinal kanaldan absorpsiyonu, bazı gıdalarla (örn. ıspanak, tahıl, süt ve süt ürünleri) birlikte alınmasıyla azalır. D vitaminiyle birlikte yüksek dozda alındığında, kalsiyum, verapamil ve olasılıkla diğer kalsiyum antagonistlerinin etkisini azaltabilir. Dijitalize hastalarda yüksek doz oral kalsiyum kullanımı, kardiyak aritmi riskini artırabilir.