1ilaç

LUTENYL Tablet

Merck

 

Etken Maddeler:

Nomegestrol asetat 5 mg

 

Piyasa Şekilleri:

10 tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz ortalama 5 mg'dır. Genel tedavi uzunluğu her siklusun 16. ve 25. günleri arasında olmak üzere 10 gündür.

 

 

Endikasyonları:

Özellikle premenopozal sürede (menstrüel düzensizlikler, premenstrüel sendrom, mastodini) progesteron eksikliğine bağlı semptomlar; fonksiyonel uterin kanamaları ve fibromaların menorajileri, endometriyozis, dismenore, estrojenler ile kombine olarak hormon replesman tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Tromboflebit hikayesi, ciddi karaciğer bozukluğu, teşhis edilmemiş genital hemorajiler ve hamilelikte kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Steroidlerin anne sütüne geçmesinden dolayı emziren kadınlar, dismenore, uterin kanamalar ve amenore gibi bazı endikasyonlarda, tedaviye başlamadan önce hastalığın doğal seyri izlenmelidir. Nomegestrol ile bu tipte bir vaka bildirilmemesine rağmen, tedavi sırasında genital kanama, ciddi yada anormal başağrıları ve görsel bozukluklar oluşursa tedavi kesilmeli ve doktora başvurulmalıdır. Tedaviye başlamadan önce göğüs yada endometriyum adenokarsinomunun olmadığından emin olunmalıdır. Görmede tek taraflı kayıp gibi oküler hastalıklar, diplopi, retinanın vasküler lezyonları, trombotik veya venöz tromboembolik vakalar, ciddi başağrıları görüldüğünde ilacın kullanımı durdurulmalıdır. Tüm steroid hormonlarında olduğu gibi, diyabet, arteriyel hipertansiyon, serebrovasküler hastalık yada miyokard enfeksiyonu hikayesi olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Steroidlerin anne sütüne geçtiği gözönünde bulundurulmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Menstrüel hastalıklar, amenore, kanamalar. İstisnalar; kilo alma, uykusuzluk, pilozis, gastrointestinal hastalıklar. Nomegestrol ile bildirilmemişse de; bacaklardaki venöz yetmezlikte şiddetlenme, kaşıntı ve kolestatik ikterus olasılığı.

 

İlaç Etkileşimleri:

Progestojenlerin yüksek dozlarının diyabetojenik etkisinden dolayı, antidiyabetik ilaçlar ile kullanımında hasta uyarılmalı ve idrar ile glisemi izlenmesi daha sık yapılmalıdır. Progestojenler; antikonvülsanlar (karbamazepin, fenobarbiton, fenitoin, primidon), barbitüratlar, griseofulvin, rifampisin ile kullanılmamalıdır. Bu ilaçlar enzim indüksiyonu ile progestojenlerin etkinliğini azaltırlar.