1ilaç

TENSİDİF Tablet

Medifarm

 

Etken Madde(ler):

Atenolol 100 mg

 

Piyasa Şekilleri:

28 tabletlik blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz tek doz halinde 50 mg veya 100 mg'dır.

 

 

Endikasyonları:

Beta-adrenerjik reseptör blokeri ve antihipertansif etkilidir. Hipertansiyonun kontrolünde, tek başına veya diğer antihipertansif ilaçlarla birlikte özellikle tiazid tipi bir diüretikle birlikte verilebilir. Ay-rıca, koroner ateroskleroza bağlı angina pektorisin uzun süreli kontrolünde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Sinüs bradikardisi, 1. dereceden büyük kalp bloğu, kardiyojenik şok ve belirgin kalp yetersizliğinde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Konjestif kalp yetersizliği olan hastalarda, dolaşım fonksiyonunu destekleyici sempatik stimülasyon gereklidir. Beta-blokaj miyokardın kontraktilitesini bastırarak kalp yetersizliğini ağırlaştırabilir. Kalp yetersizliği olup, dijital ve diüretikle kontrol edilen hipertansif hastalarda atenolol dikkatle kullanılmalıdır. Hem dijital hem atenolol AV iletimi yavaşlatır. Kalp yetersizliği olmayan hastalarda Beta-blokerlerle miyokard sürekli baskı altında tutulursa, bir süre sonra kalp yetersizliği ortaya çıkabilir. Bu durumda ilk belirtiler ortaya çıktığında hasta hemen dijitalize edilmeli ve/veya diüretik uygulanmalıdır. Kalp yetersizliği her şeye rağmen devam ederse atenolol tedavisi kesilmelidir. Atenolol tedavisi birdenbire kesilmemeli ve hasta bu konuda uyarılmalıdır. Tedavi kesileceği zaman, hastaların fiziksel aktivitelerini azaltmaları önerilmelidir. Eğer angina şiddetlenirse veya akut koroner yetersizlik gelişirse, geçici de olsa atenolol tedavisine tekrar başlanmalıdır. Başka antihipertansif ilaç alamayan bronkospastik hastalarda atenolol tedbirle kullanılabilir. Tedaviye başlandığında hazırda bir bronkodilatör bulundurulmalıdır. Ameliyat olacak hastalarda atenolol 48 saat önceden kesilmelidir. Eğer tedaviyi durdurmak mümkün değilse ve miyokardı baskı altına alan anestetik ajanlar kullanılacaksa dikkatli olunmalıdır. Vagal dominans meydana gelirse atropin (1-2 mg i.v.) zerk edilmelidir. Beta-adrenerjik blokaj hipertiroidinin bazı klinik belirtilerini (örn. taşikardi) maskeleyebilir. Beta-blokajın ani olarak kaldırılması, tiroid fırtınası oluşturabilir. Gebelerde yeterli klinik çalışma bulunmamaktadır. İlacın yararı, fetüs üzerinde olası bir riskten daha ağır basıyorsa atenolol gebelerde kullanılabilir. anne sütüne geçtiğinden emziren annelere verilmemelidir. Çocuklar üzerindeki etkisi ve güvenilirliği belirlenmemiştir.

 

Yan Etkileri:

Çoğu hafif ve geçici nitelikte olmak üzere bradikardi, kalp yetmezliği, kalp bloku, ventriküler taşikardi, ekstremitelerde soğukluk, postural hipotansiyon, bacak ağrısı, baş dönmesi, başta boşluk hissi, yorgunluk hali, letarji, uyku hali, depresyon, diyare, bulantı, dispne, raller, deri döküntüleri, gözde kuruluk gibi yan etkiler görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Rezerpin gibi katekolaminleri boşaltan ilaçlarla bir Beta-bloker verilirse aditif etki ortaya çıkabilir. Sonuç olarak baş dönmesi, senkop veya postural hipotansiyon görülebilir. Beta-bloker ile klonidini birlikte kullananlarda, tedaviyi kesmek gerektiğinde, klonidinin yavaş yavaş kesilmesinden birkaç gün önce, Beta-bloker tedavisi kesilmelidir. Ca+ kanal blokerleri (verapamil ve diltiazem) ile birlikte kullanıldığnıda bradikardi, ileti bozuklukları ya da kalp yetersizliği gelişebilir.