1ilaç

COPAXONE Enjektör

Med-ilaç

 

Etken Madde(ler):

Kopolimer-1 (Glatiramer asetat) 20 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

1 ml'lik 28 enjektör içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Yetişkinlerde önerilen doz, günde bir defa 20 mg kopolimer-1 ihtiva eden ürünün subkutan enjeksiyonudur. Enjeksiyon bölgeleri kollar, karın ve uyluk bölgesidir.

 

 

Endikasyonları:

İki yılı aşkın sürede geçirilmiş ve en az iki nörolojik disfonksiyon atağı ile karakterize olan nükseden-remitan multipl sklerozlu (MS) ambulatuvar hastalarda (yardım almadan yürüyebilen) nükslerin sıklığını azaltmada endikedir. Primer ve sekonder progresif MS'te endike değildir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Copolymer-1 veya mannitole bilinen aşırı hassasiyeti olan hastalara kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Tek tavsiye edilen uygulama yolu subkütandır. İntravenöz yolla uygulanmamalıdır. Kullanımdan önce rekonstitüsyon için enjeksiyonluk su haricinde herhangi bir diğer ürün ile karıştırılmamalı veya tekrar uygulanmamalıdır. Emniyetli uygulanmasını sağlamak için hastalar kendi kendine enjeksiyon tekniklerinde eğitilmelidir. Gebelik esnasında kullanımı önerilmez. Emziren kadınlarda uygulanırken önlem alınmalı ve ilacın anne ve çocuk üzerindeki relatif riski ve yararı dikkate alınmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Genellikle enjeksiyon bölgesinde lokal reaksiyonlar. Bazen subkütan enjeksiyonun hemen arkasından geçici bir kendiliğinden kaybolan sistemik reaksiyon oluşur. Bu reaksiyon vazodilatasyon veya palpitasyon ile göğüs sıkışması, anksiyete ve/veya dispne ile nitelendirilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Diğer ilaçlar arasındaki etkileşim tam olarak değerlendirilmemiştir. Mevcut klinik denemelerden alınan sonuçlar, multipl sklerozlu hastalarda yaygın olarak kullanılan tedaviler ile herhangi bir etkileşimi olmadığını göstermektedir. Bu kortikosteoridlerin 28 güne kadar devamlı kullanımını içermektedir.