1ilaç

ALPHA D3 Kapsül

Med-ilaç

 

Etken Maddeler:

Alfakalsidol

 

Piyasa Şekilleri:

0.25 mcg: 50 kapsül, 0.25 mcg: 100 kapsül, 1 mcg: 50 kapsül içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz erişkinlerde ve 20 kg'dan ağır olan çocuklarda başlangıç için 1 mcg ve daha sonra 0.25-1 mcg ve çocuklarda 0.25 mcg/gün'dür. Bazı ilerleyen kemik hastalıklarında günde 4-6 mcg uygulanabilir.

 

 

Endikasyonları:

Azalmış renal fonksiyon ve D vitamini rezistansıyla birlikte olan diğer rahatsızlıklar gibi yetersiz 1 Alfa hidroksilasyondan ileri gelen tüm kalsiyum metabolizması bozuklukları ve osteoporozda endikedir. Ana endikasyonları; renal osteodistrofi, hiperparatiroidizm (kemik hastalığıyla beraber), hipoparatiroidizm, nutrisyonel ve malabsorptif raşitizm ve osteomalazi, psödodefisiyans (D vitaminine bağımlı tip) raşitzm ve osteomalazi, D vitaminine rezistan hipofosfatemik raşitzm ve osteomalazidir.

 

 

Kontrendikasyonları:

D vitamini toksisitesi olan veya D vitamini ve analoglarından herhangi birine karşı bilinen duyarlılığı olan hastalara verilmemelidir.

 

Uyarılar:

Alfakalsidol kalsiyum ve fosfatın intestinal absorpsiyonunu yükseltir ve bu nedenle özellikle renal yetersizliği olan hastalarda serum kalsiyum ve fosfatının kontrolü gereklidir. Alfakalsidolle tedavi sırasında hiperkalsemi veya hiperkalsiüri meydana gelirse tedavinin plazma kalsiyum düzeyleri normale dönünceye kadar kesilmesi (yaklaşık 1 hafta) durumu hızla düzeltir. Durum düzeltildikten sonra kullanılan son dozun yarısı kullanılarak tedaviye yeniden başlanabilir. Hiperkalsemi sırasında kalsiyum suplementasyonu durdurulmalıdır. Kalsiyumdan belirgin olarak fakir diyetle beslenen hastalarda alfakalsidole yanıt zayıflayabilir. Kemik lezyonlarının iyileşmesi sıklıkla alfakalsidol gereksinimini azaltır. Bu gibi durumlarda uygun doz ayarlaması yapmak gerekebilir. Gebelik sırasında ilaçla tedavi gerekirse eğer başka bir alternatif yoksa alfakalsidol kullanılabilir. Laktasyon süresince kesin gerekli görülmedikçe kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

İştah kaybı, karın ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi, kabızlık, hiperkalsemi görülmüştür.

 

İlaç Etkileşimleri:

Barbitürat ve antikonvülzan kullanan hastalar istenen etkinin sağlanması için daha yüksek alfakalsidol dozlarına gereksinim gösterebilirler. Mineral yağ (uzun süreli) kolestiramin, kolestipol, sukralfat ve yüksek miktarda alüminyum içeren antasitlerin alınması alfakalsidolün absorpsiyonunu azaltabilir. Kronik renal diyalize tabi olan hastalara magnezyum içeren antasit veya laksatifler alfakalsidolle birlikte verilirken dikkat edilmelidir, bu tarz kullanım hipermagnezemi gelişmesine neden olabilir. Alfakalsidolün kalsiyum içeren müstahzarlar veya tiyazid diüretiklerle birlikte kullanımı hiperkalsemi riskini yükseltir. Alfakalsidolün D vitamininin potent bir türevi olması nedeniyle alfakalsidol tedavisi süresince D vitamini ve analoglarının kullanılması önlenmelidir. Bu tarz kullanımda aditif etkiler ve hiperkalsemi meydana gelebilir. Alfakalsidolle birlikte dijitalis alan hastalar, hiperkalseminin kardiyak aritmileri presibite etmesi nedeniyle iyi bir şekilde gözlenmelidir.